Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabezpieczenie społeczne twórców i artystów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S287 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zabezpieczenie społeczne twórców i artystów
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo kultury i sztuki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Choć nie jest to kryterium formalnym, przydatne byłoby uprzednie zaliczenie przedmiotu „Prawo ubezpieczeń społecznych” (grupa przedmiotów kierunkowych).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami podlegania zabezpieczeniu społecznemu przez twórców i artystów w Polsce oraz w wybranych państwach europejskich poprzez prezentację obowiązujących w tym zakresie regulacji i orzecznictwa.

Zajęcia będą prowadzone w formie konwersatorium tj. po zaprezentowaniu zagadnienia będzie prowadzona na dany temat dyskusja.

Pełny opis:

1. Twórcy i artyści jako podmioty objęte ubezpieczeniami społecznymi społecznego (2x45 min.)

Na zajęciach zostanie przedstawiona specyfika podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby będące twórcami lub artystami. Zostaną przedstawione przepisy oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczenia w tym uznania za twórcę lub artystę, określania podstawy wymiaru składek, konsekwencje nieopłacenia składek w terminie.

2. Zabezpieczenie twórców i artystów w Unii Europejskiej (2x45 min.)

Przedstawione zostaną wybrane modele podlegania ubezpieczeniom społecznym w różnych państwach Unii Europejskiej. Druga część zajęć zostanie poświęcona przedstawieniu zasad ustalania ustawodawstwa właściwego w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przedsiębiorcy.

3. Perspektywy zabezpieczenia społecznego twórców i artystów (45 min.)

Uczestnicy przeprowadzą dyskusję na temat rozwiązań stosowanych w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej, a także porównają te rozwiązania z propozycjami zmian w zasadach podlegania ubezpieczeniom przez członków tej grupy.

Literatura:

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego (2019);

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, rozporządzenia 883/2004;

Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego (zostanie przekazane uczestnikom na pierwszych zajęciach)

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach oraz aktywność w dyskusji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.