Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawnokarna ochrona dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S288 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawnokarna ochrona dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo kultury i sztuki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia skierowane są do Studentek i Studentów zainteresowanych zagadnieniami z pogranicza prawa karnego materialnego, historii sztuki oraz kryminalistyki. Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu prawa karnego materialnego (problematyka odpowiedzialności karnej), mile widziane także zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi zwalczania fałszerstw dzieł sztuki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie aspektów prawnokarnych i częściowo kryminalistycznych ochrony dziedzictwa kulturowego. Zanalizowany zostanie fenomen przestępstw przeciwko dziełom sztuki, pokazane zostaną najciekawsze (począwszy od czasów dawnych) metody fałszowania dzieł sztuki, a także omówione prawne i orzecznicze zasady przeciwdziałania tej niepożądanej aktywności społecznej.

Pełny opis:

W ramach kursu zostanie przybliżona Studentkom i Studentom problematyka prawnokarnej ochrony dziedzictwa kulturowego. W części materialnej omówione zostaną kodeksowe (art. 294 § 2 k.k.) i pozakodeksowe przepisy (w szczególności rozdział 10a i 11 ustawy ochronie zabytków) karne i administracyjno-karne, zasady odpowiedzialności za czyny przeciwko dziedzictwu kulturowemu. W części procesowej omówione zostaną podstawowe trudności związane ze ściganiem tego rodzaju czynów (duża ciemna liczba, uwarunkowania rynku sztuki, trudności wykrywcze). Całość będzie dodatkowo opatrzona przeglądem najbardziej znanych i spektakularnych czynów przeciwko dziedzictwu kulturowemu, w szczególności fałszerstw dzieł sztuki (od czasów najdawniejszych do dzisiaj), metod stosowanych przez fałszerzy i sposobów ich wykrywania.

Literatura:

J. Kaczmarek, Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury, Kraków 2006

W. Pływaczewski, B. Gądecki, Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, Białystok 2015

M. Trzciński M., Poszukiwania skarbów czy poszukiwania zabytków? Między legendą a rzeczywistością, „Przegląd Prawa i Administracji” 2012, nr 88.

M. Trzciński M., Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2010.

M. Trzciński M., Przestępczość przeciwko zabytkom, ,,Prokuratura i Prawo” 2011.

Efekty uczenia się:

Studentki i Studenci: znają podstawowe znamiona czynów zabronionych skierowanych przeciwko dobrom kultury, znają zasady odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej w odniesieniu do tych czynów, umieją wskazać podstawowe przyczyny i przejawy przestępczości przeciwko dobrom kultury, umieją diagnozować problemy wykrywcze i dowodowe w odniesieniu do tych czynów, wiedzą, jakie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego są przewidywane w aktach prawa wewnętrznego i międzynarodowego, wiedzą, jakie zasady ochrony zawarte są we wskazaniach orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, możliwość napisania pracy pisemnej

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.