Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S289 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Organizowanie i prowadzenie działalności kulturowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo kultury i sztuki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe pojęcia prawa administracyjnego oraz umieć korzystać z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest poznanie prawnych aspektów organizowania i prowadzenia działalności kulturowej.

Pełny opis:

Podczas zajęć przedmiotem analizy będzie:

1. Działalność kulturalna

1) Pojęcie działalności kulturalnej

2) Obowiązki państwa i samorządu terytorialnego związane z działalnością kulturalną (mecenat)

3) Formy organizacyjne działalności kulturalnej

2. Tworzenie i przekształcanie instytucji kultury

1) Państwowe, samorządowe oraz wspólne instytucje kultury

2) Organizator instytucji kultury – prawa i obowiązki

3) Statut i regulamin organizacyjny instytucji kultury

4) Rejestr instytucji kultury

5) Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury

3. Zarządzanie instytucjami kultury

1) Wyłanianie i odwoływania dyrektora instytucji kultury

2) Kompetencje dyrektora instytucji kultury

3) Umowa o zarządzaniu instytucją kultury

4) Pracownicy instytucji kultury

Literatura:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, wyd. 2, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna pojęcie działalności kulturalnej

- umie przedstawić obowiązki państwa i samorządu terytorialnego związane z działalnością kulturalną (mecenat)

- potrafi wyjaśnić formy organizacyjne działalności kulturalnej

- umie wytłumaczyć jak tworzone i przekształcane są instytucje kultury

- potrafi przedstawić państwowe, samorządowe oraz wspólne instytucje kultury

- zna prawa i obowiązki organizatora instytucji kultury

- zna podstawy konstruowania statutu i regulaminu organizacyjnego instytucji kultury

- zna rejestr instytucji kultury

- potrafi przedstawić jak przebiega połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury

- umie wyjaśnić zarządzanie instytucjami kultury

- potrafi przedstawić wyłanianie i odwoływania dyrektora instytucji kultury

- zna kompetencje dyrektora instytucji kultury

- umie omówić umowę o zarządzaniu instytucją kultury

- potrafi omówić kwestie związane z pracownikami instytucji kultury

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć ustalana jest w drodze egzaminu testowego z zakresu objętego przedmiotem.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.