Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Status prawny cudzoziemców w prawie międzynarodowym i krajowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S298 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Status prawny cudzoziemców w prawie międzynarodowym i krajowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Człowiek w prawie międzynarodowym
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

1. Pojęcie cudzoziemca

2. Zasady traktowania cudzoziemców

3. Dopuszczenie i pobyt cudzoziemca na obcym terytorium

4. Wpływ prawa unijnego na ustawodawstwo wewnętrzne państw w zakresie standardów traktowania cudzoziemców

5. Prawo do posiadania obywatelstwa

6. Prawo cudzoziemca do azylu

7. Prawo cudzoziemca do statusu uchodźcy

8. Prawa i obowiązki cudzoziemca

9. Wydalenie i ekstradycja cudzoziemca

10. Podległość cudzoziemca jurysdykcji państwa

11. Zakres kompetencji państwa macierzystego w zakresie wspierania swoich mniejszości narodowych za granicą

12. Prawo opieki dyplomatycznej

Literatura:

Literatura:

1. J. Białocerkiewicz, Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, Toruń 1999.

2. J. Sandorski, Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka: zagadnienia wybrane, Poznań 2006.

Źródła prawa międzynarodowego:

1. Konwencja dotycząca statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951r.

2. Europejska konwencja o obywatelstwie z dnia 6 listopada 1997 r.

3. Konwencja o azylu terytorialnym z dnia 28 marca 1954 r.

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony.

Akty prawa polskiego:

1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650).

2. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. 2012 poz. 161)

3. Ustawa z dnia 13czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej (Dz.U. 2018 poz. 1109).

4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U.2019.0.1598)

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności, aktywności oraz kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vita Czepek, Karol Karski
Prowadzący grup: Vita Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.