Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc humanitarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S301 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Pomoc humanitarna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Człowiek w prawie międzynarodowym
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zakłada się, ze student posiada przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego publicznego - rozumie koncepcje źródeł, podmiotów i zasad prawa międzynarodowego publicznego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest wzbogacenie wiedzy studentów na temat prawnych i organizacyjnych aspektów pomocy humanitarnej, promocja zarówno zasad humanitarnych, jak i innych instrumentów odnoszących się do udzielania pomocy humanitarnej .

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Wstęp do podstawowych pojęć i koncepcji stosowanych w sektorze humanitarnym, źródeł humanitaryzmu, wartości i głównych zasad oraz kodeksów postępowania / dobrych praktyk, a także podmiotów świadczących pomoc humanitarną.

2. Międzynarodowy system pomocy humanitarnej - państwa, system ONZ, organizacje regionalne, w tym Unia Europejska, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe.

3. "Klastry" pomocy humanitarnej według klasyfikacji ONZ (UN OCHA) - istota klastrów, praktyka ich funkcjonowania.

4. Międzynarodowe prawo dotyczące reagowania w przypadku katastrof (IDRL).

5. Dostęp do pomocy humanitarnej w świetle:

- międzynarodowego prawa humanitarnego

- międzynarodowego prawa karnego

- międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka

Metody pracy to wykład z prezentacją multimedialną oraz dyskusja w grupie w oparciu o zadane lektury.

Literatura:

- P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza (red.), "Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki", Wyd. Scholar, Warszawa 2016, dostępne w internecie na zasadzie "open access": http://noha.uw.edu.pl/upload/2017/12/pomoc-humanitarna-epdf-lekki.pdf

- The Sphere Project. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response: https://www.spherestandards.org/handbook-2018/

- Humanitarian Law and Policy Forum:https://medium.com/law-and-policy/about

Inne publikacje będą udostępniane studentom, w miarę potrzeb, przed zajęciami.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć w ramach konwersatorium student:

Wiedza:

- Zna prawny i organizacyjny kontekst pomocy humanitarnej;

- Zna główne współczesne wyzwania wobec sektora międzynarodowej pomocy humanitarnej.

Umiejętności:

- Rozumie wielowymiarowy charakter sektora pomocy humanitarnej i obowiązujących w nim reguł;

- Rozumie znaczenie krytycznego podejścia do wyzwań stojących przed sektorem humanitarnym.

Kompetencje społeczne:

Jest przygotowany do promowania postawy nieakceptacji wobec ludzkiego cierpienia.

Metody i kryteria oceniania:

20 % oceny końcowej - regularny udział studenta w zajęciach i dyskusjach, w oparciu o zadane lektury

80 % oceny końcowej - wynik egzaminu pisemnego

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Karski, Elżbieta Mikos-Skuza
Prowadzący grup: Elżbieta Mikos-Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.