Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki satelitarne a prawa człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S304 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Techniki satelitarne a prawa człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i morza
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są częścią bloku poświęconego międzynarodowemu prawu przestrzeni. Ukazują relację pomiędzy istniejącymi normami z zakresu prawa kosmicznego a międzynarodowym prawem ochrony praw człowieka.

Pełny opis:

Zajęcia są uzupełnieniem zajęć z zakresu miedzynarodowego prawa kosmicznego. Ukazują relację pomiędzy istniejącymi normami z zakresu prawa kosmicznego a międzynarodowym prawem ochrony praw człowieka. Przedmiotem wykładu jest prezentacja problematyki ochrony podstawowych praw i wolności człowieka w kontekście wykorzystania technik satelitarnych. Analizie poddane są zarówno wiążące normy prawa międzynarodowego (normy traktatowe) jak i tzw. miękkie prawo międzynarodowe. Podstawowym celem wykładu jest udowodnienie istnienia ścisłej relacji pomiędzy wykorzystywaniem technik satelitarnych a przestrzeganiem norm z zakresu ochrony praw człowieka.

1.Istniejące techniki satelitarne.

2. Katalog praw człowieka znajdując zastosowania w sytuacji wykorzystania technic satelitarnych:

a) prawo do życia;

b) prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego;

c) prawo do właśności;

d) prawo do informacji;

e) prawo do dobrej administracji;

f) prawo do ochrony prywatności i życia rodzinnego;

g) prawo do ochrony przed ubóstwem;

h) ochrona przed dyskryminacją;

i) prawo do skutecznego środka ochrony prawnej.

3. System Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

4. System Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz system Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

5. Karta Praw Podstawowych oraz inne znajdujące zastosowanie w ramach omawianej tematyki regulacje UE.

6. Zagadnienia związane z postępowaniem dowodowym przed organami ochrony praw człowieka.

Podczas zajęć studenci rozwijają swoje umiejętności analizy i wykładni tekstów umów miedzynarodowych, orzecznictwa oraz źródeł doktrynalnych, jak również opisywania stanu faktycznego z użyciem terminologii specjalistycznej właściwej dla ochrony praw człowieka.

Literatura:

- Kulińska-Kępa Z., "Human rights (with particular regard to the right to privacy) and satellite navigation" (w:) K.Myszona-Kostrzewa "Legal and political aspects of the Use of European Satellite Navigation Systems Galileo and EGNOS" Warsaw 2018;

- Marboe I., Human Rights Consideration for Space Activities, in: In Heaven as on Earth? The Interaction of Public International Law on the Legal Regulation of Outer Space, S. Hobe, S. Freeland (eds.), Cologne 2013, p. 135-149.

- Harris D. J., O’Boyle M. &Warbick, Law of European Convention on Human Rights, Oxford 2014;

- von der Dunk F. G., Legal Aspect of Navigation. The Case for Privacy and Liability: An Introduction for Non-lawyers, Coordinates, May 2015, vol. 11, No. 5, p. 9.

- Renenger A., Satellite Tracking and the Right to Privacy, Hastings Law Journal 2001-2002, vol. 53,

- Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Komentarz do artykułów 1-19 t. 1 - 2010, red. Leszek Garlicki, Warszawa wyd. BECK

- Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Komentarz do artykułów 19-59 t.2 w - 2011,, red. Leszek Garlicki, Warszawa wyd. BECK

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie relacje między międzynawowym prawem ochrony praw człowieka a prawem kosmicznym.

Student potrafi wskazać jakie normy międzynawowego prawa ochrony praw człowieka znajdują zastosowanie w procesie ochrony praw człowieka w związku z wykorzystywania technik satelitarnych.

Student potrafi wskazać przed jakimi organami praw człowiek może toczyć się postępowanie związane z wykorzystaniem technik satelitarnych.

Student umie ocenić w jakich okolicznościach faktycznych należy odwołać się do poszczególnych systemów prawnych oraz w jakich okolicznościach faktycznych należy skorzystać z określonych środków prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć (w przypadku nieobecności – możliwość zaliczenia ustnego, przygotowania pracy pisemnej – według wyboru osoby prowadzącej zajęcia);

- dla chętnych przygotowywanie referatów - według wyboru osoby prowadzącej zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Kulińska-Kępa, Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Zuzanna Kulińska-Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.