Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lotnicze i satelitarne techniki wojenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S305 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Lotnicze i satelitarne techniki wojenne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i morza
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z treścią oraz praktycznym znaczeniem norm prawa międzynarodowego, które dotyczą sposobu prowadzenia działań zbrojnych w przestrzeni powietrznej w związku zwłaszcza z użyciem systemów bojowych bezzałogowych pojazdów latających oraz innych lotniczych środków rażenia nowej generacji. Zagrożenia związane z automatyzacją i robotyzacją współczesnego pola walki dotyczą również potencjalnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej do prowadzenia konfliktu zbrojnego. Przedmiotem analizy będzie również status cyberprzestrzeni w kontekście "cyberwarfare".

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia rozpoczną się od wprowadzenia do podstawowych koncepcji międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona środkom i metodom prowadzenia działań zbrojnych w kontekście reguł ogólnych. Następnie zajmiemy się nowymi technologiami stosowanymi na polu walki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju systemów bojowych bezzałogowych pojazdów latających oraz innych lotniczych środków rażenia nowej generacji. Ocenimy prawne aspekty i konsekwencje przekształcenia przestrzeni kosmicznej w nowy teatr konfliktu zbrojnego. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie też wojna w cyberprzestrzeni. Powyższe zagadnienia będą analizowane z punktu widzenia istniejących reguł prawa lotniczego, prawa kosmicznego i prawa konfliktów zbrojnych oraz nowych rysujących się tendencji.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

1-2. Wprowadzenie do głównych pojęć, zasad, źródeł, podmiotów, instytucji i sposobów implementacji międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

3. "Reguły walki" w prawie konfliktów zbrojnych - środki i metody prowadzenia działań zbrojnych z uwzględnieniem zasad ochrony kombatantów przed nadmiernym, nieuzasadnionym cierpieniem i ochrony cywilów przed skutkami działań zbrojnych.

4. Status prawny przestrzeni powietrznej i reguły wojny powietrznej - prawo przyjęte przez państwa a regulacje "Podręcznika z San Remo".

5. Aspekty szczególne wykorzystania technik lotniczych - zastosowanie prawa wojny morskiej do statków powietrznych nad morzem pełnym , reguły ochrony statków powietrznych sanitarnych, cywilnych i należących do państw neutralnych, zasady związane z "poddaniem się" statku powietrznego, statusem spadochroniarzy , podstępami wojennymi i wiarołomstwem.

6. Tradycyjne lotnicze środki rażenia, jak bomby niekierowane, bomby kasetowe oraz broń precyzyjnego rażenia, jak pociski naprowadzane za pomocą lasera , telewizyjnie lub termowizyjnie, elektrooptycznie lub na podczerwień - z punktu widzenia prawa międzynarodowego.

7. Systemy bojowe bezzałogowych pojazdów latających, w tym dronów bojowych - aspekty prawne, humanitarne, polityczne i strategiczne.

8. Status przestrzeni kosmicznej i jej wykorzystanie do celów wojskowych - tradycyjny dylemat między pojęciami "niewojskowy - nieagresywny", zastosowanie prawa konfliktów zbrojnych do potencjalnego konfliktu w przestrzeni kosmicznej.

9. "Wojna w cyberprzestrzeni" -rodzaje ofensywnych operacji wojskowych i towarzyszące im dylematy prawne; status "podręcznika z Tallina".

10. Odpowiedzialność za nielegalne wykorzystanie technik lotniczych i satelitarnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa, czasami w języku angielskim, będzie przekazywana studentom sukcesywnie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zalecana literatura w języku polskim to:

1. M. Adamski, J. Rachel, Bezzałogowe statki powietrzne, Dęblin 2013;

2. N. Grzesik, Zaawansowane systemy uzbrojenia lotniczego, Dęblin 2011;

3. A. Kuptel, Zastosowanie bezzałogowych systemów powietrznych w aspekcie militarnym, Warszawa 2014;

4. W. Misztalski, Z. Świątnicki, R. Wantoch-Rekowski, Inteligentne roboty wojskowe, Warszawa 2001;

5. M. Szuniewicz (red.), Automatyzacja i robotyzacja współczesnego pola walki wyzwaniem dla prawa międzynarodowego, Gdynia 2015 .

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studentka / student posiada wiedzę o:

1. teorii i praktyce współczesnych konfliktów zbrojnych;

2. sposobie prowadzenia działań zbrojnych w przestrzeni powietrznej, szczególnie w związku z użyciem systemów bojowych bezzałogowych pojazdów latających oraz innych lotniczych środków rażenia nowej generacji;

3. zagrożeniach związanych z automatyzacją i robotyzacją współczesnego pola walki;

4. potencjalnym wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej do prowadzenia konfliktu zbrojnego;

5. statusie cyberprzestrzeni w kontekście "cyberwarfare".

Umiejętności społeczne:

Studentka / student potrafi:

1. ocenić zagrożenia spowodowane stosowaniem technik lotniczych i kosmicznych, które nie zapewniają precyzyjnego rażenia wyłącznie celów wojskowych, przestrzegania zasad proporcjonalności i ostrożności;

2. analizować prawne, polityczne, humanitarne i strategiczne aspekty stosowania wojennych technik lotniczych i kosmicznych;

3. analizować i oceniać konteksty społeczne, polityczne i prawne zagrożeń dla światowego pokoju i bezpieczeństwa;

4. doceniać walory pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dopuszczone są 2 nieobecności na zajęciach), aktywny udział w zajęciach, wyniki pisemnego kolokwium przeprowadzonego na ostatnich zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Mikos-Skuza, Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Elżbieta Mikos-Skuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.