Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terroryzm lotniczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S306 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Terroryzm lotniczy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i morza
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Do wykładu nie jest potrzebne żadne specjalne przygotowanie.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zasadniczym celem niniejszego wykładu monograficznego jest zaznajomienie słuchaczy z najważniejszymi mechanizmami zwalczania zjawiska terroryzmu lotniczego w prawie międzynarodowym i krajowym

Pełny opis:

W czasie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia.

-Terroryzm jako zjawisko w stosunkach międzynarodowych: pojęcie terroryzmu i terroryzmu lotniczego. Rozwój międzynarodowego prawa lotniczego karnego w XX i XXI wieku. Podstawy prawne ścigania i karania czynów wchodzących w zakres pojęcia terroryzm lotniczy.

- kategorie sprawców terroryzmu czynów wchodzących w zakres zjawiska terroryzmu lotniczego. Państwowy terroryzm lotniczy, jako specyficzny przejaw terroryzmu lotniczego.

- ekstradycja sprawców czynów ściganych z mocy międzynarodowego prawa lotniczego karnego.

- Zapobieganie aktom terroryzmu lotniczego w świetle prawa międzynarodowego. Tzw. pozaprawne zabójstwa (extrajudicial killing), jako metoda zwalczania terroryzmu lotniczego.

- Zwalczanie terroryzmu lotniczego jako element prawnomiędzynarodowego systemu zwalczania terroryzmu.

- Praktyczne środki zwalczania terroryzmu lotniczego

- Problematyka terroryzmu lotniczego z perspektywy sądów międzynarodowych i krajowych.

Literatura:

Z. Galicki "Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego", Wydawnictwa UW, Warszawa 1981

K. Liedel "Zwalczanie terroryzmu lotniczego - aspekty międzynarodowoprawne" Jurysta, Warszawa 2003

Tomasz R. Aleksandrowicz, K. Liedel "Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Wybrane zagadnienia i źródła prawa międzynarodowego. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student

umie wyjaśnić najważniejsze aspekty zjawiska terroryzmu lotniczego w perspektywie prawa międzynarodowego i krajowego.

rozumie czym różni się terroryzm lotniczy od innych przejawów terroryzmu ściganych z mocy prawa międzynarodowego i krajowego.

rozumie najważniejsze mechanizmy określające jurysdykcję krajową w przypadku czynów wchodzących w zakres tego zjawiska.

wyjaśnia procedury ekstradycji osoby oskarżonej o popełnienie aktu klasyfikowanego jako przejaw terroryzmu lotniczego.

umie przewidzieć ewentualne kolizje norm zachodzące pomiędzy międzynarodowym lotniczym prawem karnym, a innymi sektorami prawa międzynarodowego.

wyjaśnia w jaki sposób w praktyce organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości wywiązują się ze zobowiązania ścigania i karania przestępstw stanowiących przejaw terroryzmu lotniczego.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru złożony z ca. 12-13 pytań.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz, Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Aleksander Gubrynowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.