Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ogólne zasady i instytucje ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S308 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ogólne zasady i instytucje ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ochrona środowiska - uwarunkowania prawne
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie studentom kluczowych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym przedstawienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania polityki i prawa w dziedzinie środowiska. Dzięki uczestnictwu w zajęciach student zdobywa wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu m.in. na poruszanie się po regulacjach z zakresu prawa środowiska oraz umożliwiają dalsze zgłębianie tej bardzo aktualnej i odgrywającej coraz większą rolę dziedziny prawa.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są ogólne zasady i instytucje ochrony środowiska, czyli kwestie wprowadzające do tematyki prawa ochrony środowiska. Zajęcia mają na celu przybliżyć słuchaczom kluczowe zagadnienia w tym przedmiocie, w szczególności mechanizmy funkcjonowania unijnej i krajowej polityki w dziedzinie środowiska, właściwe organy i instytucje oraz instrumenty prawne służące jego ochronie. W trakcie zajęć studenci dowiadują się również, jak ogólne zasady prawa środowiska uwzględniane są na gruncie praktyki orzeczniczej.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest przegląd ogólnych zasad i instytucji ochrony środowiska.

Do podstawowych zagadnień omawianych w ramach zajęć należą w szczególności:

- unijna i krajowa polityka ochrony środowiska,

- ogólne zasady prawa środowiska, z uwzględnieniem praktyki sądowej,

- źródła prawa i procedura tworzenia regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska na poziomie Unii Europejskiej i poziomie krajowym,

- system instytucji i organów właściwych w przedmiocie ochrony środowiska,

- kontrola organów ochrony środowiska i organów Inspekcji Ochrony Środowiska (Dr K. Wojciechowska).

Literatura:

- M. M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska UE. Zagadnienia systemowe. Warszawa 2011; M.M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska.Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.

- J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2010,

- A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010,

- D. Trzcińska (red.), Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej, Gdańsk 2016,

- B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2018,

- M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2018,

- D. Langlet, S. Mahmudi, EU environmental law and policy, Oxford 2016.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- potrafi wymienić najważniejsze regulacje prawne i polityki właściwe w zakresie ochrony środowiska oraz omówić ich założenia,

- zna zasady prawa ochrony środowiska i sposób ich ujęcia w praktyce sądowej,

- rozróżnia instrumenty prawne służące ochronie środowiska i rozumie ich znaczenie dla ochrony środowiska,

- orientuje się w systemie instytucji i organów właściwych w zakresie ochrony środowiska,

- jest gotowy do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie prawa ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie zajęć studenci obowiązani są zaliczyć test jednokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.