Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo nieruchomości rolnych i ochrona środowiska naturalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S320 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo nieruchomości rolnych i ochrona środowiska naturalnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ekorozwój - prawne aspekty zrównoważonego rozwoju
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z nieruchomościami rolnymi w kontekście ochrony środowiska.

Pełny opis:

1. Pojęcie nieruchomości rolnych w obowiązujących aktach prawnych: Kodeksie cywilnym, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

2. Obrót nieruchomościami rolnymi na tle obowiązującego ustawodawstwa.

3. Gospodarka nieruchomościami a ochrona gruntów rolnych.

4. Zasady wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele inwestycyjne.

5. Regulacje w ramach tzw. spec ustaw ustanawiających szczególny reżim gospodarowania nieruchomościami.

6. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi a ochrona środowiska.

7. Agroprzedsiębiorczość a ochrona środowiska.

8. Zasady odpowiedzialności za szody w środowisku wywołane działalnością rolną i inwestycyjną.

9. Administrowanie nieruchomościami rolnymi w aspekcie ochrony środowiska.

10. Ochrona biosfery a działalność rolnicza.

Literatura:

P. Czechowski, Prawo rolne, Warszawa 2019.

P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2017.

P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Warszawa 2018.

M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszaw 2018.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu, ćwiczeń) student:

– analizuje przepisy prawne związane z nieruchomościami rolnymi

– rozpoznaje problemy nieruchomości rolnych

– wyjaśnia pojęcia właściwe zagadnieniom związanym z nieruchomościami rolnymi

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kontrola obecności, do wyboru studenta: egzamin ustny, esej, referat na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.