Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo łowieckie i leśnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S321 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo łowieckie i leśnictwo
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ekorozwój - prawne aspekty zrównoważonego rozwoju
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem łowieckim i leśnictwem.

Pełny opis:

1. Pojęcie gospodarki leśnej.

2. Pojęcie gospodarki łowieckiej.

3. Prawo własności do zwierząt łownych.

4. Podmioty prawne upoważnione przez Skarb Państwa do prowadzenia łowiectwa.

5. Status prawny Polskiego Związku Łowieckiego.

6. Odpowiedzialność za szkody łowieckie.

7. Podstawy prawne ochrony lasów.

8. Zarządzanie lasami publicznymi i prywatnymi.

9. Zalesienie gruntów leśnych.

10. Zwalczanie pomorów zwierząt łownych na przykładzie ASF.

Literatura:

P. Czechowski, Prawo rolne, Warszawa 2019.

W. Radecki (red.), Prawo łowieckie. Komentarz.

B. Rakoczy, Odpowiedzialność za szkody łowieckie, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– analizuje przepisy prawne związane z prawem łowieckim i leśnictwem

– rozpoznaje problemy prawa łowieckiego i leśnictwa

– wyjaśnia pojęcia właściwe zagadnieniom związanym z prawem łowieckim i leśnictwem

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kontrola obecności, do wyboru studenta: egzamin ustny, esej, referat na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.