Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opodatkowanie spółek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S329 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie spółek
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Szczegółowe prawo podatkowe
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 2.60 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zalecana jest podstawowa wiedza w zakresie prawa podatkowego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje charakterystykę statusu podatkowego spółek na gruncie różnych podatków, opodatkowanie spółek i ich wspólników

przy zakładaniu spółki ( wkłady pieniężne i niepieniężne), jej likwidacji oraz wystąpieniu wspólnika ze spółki, opodatkowanie spółek i ich

wspólników w toku bieżącej działalności gospodarczej ( konsekwencje podatkowe podziału zysku) oraz aspekty podatkowe

restrukturyzacji spółek, takie jak przekształcenia, połączenia i podziały

Pełny opis:

1. Spółki transparentne podatkowo ( spółka jawna, komandytowa, partnerska, cywilna) - zasady traktowania na gruncie podatków

dochodowych.

2. Przystąpienie wspólnika do spółki transparentnej podatkowo (wkłady pieniężne i niepieniężne) oraz wystąpienie ze spółki – skutki

podatkowe.

3. Likwidacja spółki transparentnej podatkowo – skutki podatkowe.

4. Ustalanie dochodu wspólnika z udziału w spółce transparentnej podatkowo. Dochody z umów spółki ze wspólnikami. Spółki z udziałem

nierezydentów.

5. Spółki kapitałowe - zasady traktowania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Podwójne opodatkowanie w sensie

ekonomicznym zysku spółki kapitałowej.

6. Utworzenie i podwyższenie kapitału zakładowego – skutki podatkowe dla spółki i wspólników.

7. Zasady opodatkowania dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych ( umorzenie udziałów, kapitalizacja rezerw).

Aspekty krajowe i transgraniczne.

8. Opodatkowanie spółek kapitałowych i ich wspólników przy likwidacji spółki.

9. Podatkowe grupy kapitałowe jako narzędzie optymalizacji podatkowej.

10. Spółka komandytowo-akcyjna - zasady opodatkowania. Status podatkowy akcjonariusza i komplementariusza. Przyczyny zmiany

statusu podatkowego spółki od 2014 r.

11. Aspekty podatkowe przekształceń spółek na przykładzie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. i spółki z o.o. w spółkę jawną.

Problem zysków niepodzielonych przy przekształceniu.

12. Aspekty podatkowe łączenia się spółek na przykładzie połączenia dwóch spółek kapitałowych oraz połączeń z udziałem osobowych

spółek handlowych.

13. Aspekty podatkowe przejęcia spółek poprzez wymianę udziałów

14. Aspekty podatkowe podziałów spółek.

15. Status podatkowy spółek na gruncie podatków pośrednich. Aspekty podatkowe wkładów do spółek i restrukturyzacji spółek w świetle

ustaw o podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Literatura:

H.Litwińczuk, M.Jamroży, P.Karwat, R.Krasnodębski"Opodatkowanie Spółek" redakcja naukowa Hanna Litwińczuk. Wolters Kluwer 2016

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student :

- dokonuje rozróżnienia pomiędzy statusem podatkowym spółek transparentnych podatkowo i spółek będących podatnikami,

- opisuje skutki podatkowe założenia i likwidacji spółki oraz wystąpienia wspólników,

- opisuje skutki podatkowe relacji pomiędzy spółką a jej wspólnikami w toku jej działalności,

- rozpoznaje skutki podatkowe zdarzeń restrukturyzacyjnych z udziałem spółek ( przekształcenia, połączenia, podziały)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe ma formę testu. Każde pytanie testowe obejmuje trzy odpowiedzi, z których student wybiera jedną

prawidłową odpowiedź

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Hanna Litwińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Hanna Litwińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.