Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S338 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Proces inwestycyjno - budowlany
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot stanowi pogłębiony opis zagadnień związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi pogłębiony opis zagadnień związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz na obszarach ochrony konserwatorskiej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje problematykę:

1) Formy ochrony zabytków a proces inwestycyjny

2) Zalecenia konserwatorskie

3) Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac restauratorskich, konserwatorskich oraz prac budowalnych

4) Stosowanie środków nadzoru konserwatorskiego w toku procesu inwestycyjnego

5) Gminna ewidencja zabytków jako forma ochrony zabytków

Literatura:

1. Katarzyna Zalasińska, Kamil Zeidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Gdańsk 2015

2. Katarzyna Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010

3. Prawo ochrony zabytków, red. Kamil Zeidler, Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2014

Efekty uczenia się:

– umie określić prawa i obowiązki właściciela/posiadacza zabytku w toku procesu inwestycyjnego

– zna i rozumie organizację organów ochrony zabytków

– zna ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie dotyczącym procesu inwestycyjnego

– rozumie i odpowiednio interpretuje ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego testu, przeprowadzonego na koniec każdego z modułów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.