Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umowa ubezpieczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S348 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Umowa ubezpieczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ubezpieczenia gospodarcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest omówienie podstawowych pojęć i konstrukcji związanych z umową ubezpieczenia, której regulacja stanowi zasadniczą część prawa ubezpieczeń gospodarczych. Są to niezbędne zagadnienia wstępne pozwalające na bardziej szczegółowe omówienie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym w szczególności ubezpieczeń na życie.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach omówione zostaną podstawowe konstrukcje związane z umową ubezpieczenia na tle aktualnego orzecznictwa i problemów pojawiających się w praktyce. Szczególna uwaga zostanie poświęcona takim zagadnieniom jak: świadczenie ubezpieczyciela, interes ubezpieczeniowy, składka ubezpieczeniowa, wypadek ubezpieczeniowy, zawarcie umowy i dokument ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia zwłaszcza w kontekście niedozwolonych postanowień umownych.

Pełny opis:

I. Źródła prawa

II. Pojęcie umowy ubezpieczenia

1) Definicja ustawowa

2) Świadczenie ubezpieczyciela

3) Interes ubezpieczeniowy

III. Składka ubezpieczeniowa

1) Charakterystyka ogólna

2) Zasady określania wysokości składki

3) Termin zapłaty składki i skutki jej niezapłacenia

4) Zwrot składki

IV. Wypadek ubezpieczeniowy

1) Definicja i podstawowe cechy/wypadek jako rodzaj zdarzenia losowego

2) Wypadek jako zdarzenie niezależne od woli ubezpieczającego

3) Wypadek jako zdarzenie przyszłe i niepewne

4) Wypadek a warunek

5) Negatywne konsekwencje wypadku

6) Szkoda czy przyczyna szkody – uwikłania przyczynowe wypadku

7) Wypadek jako zdarzenie powtarzalne

V. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

VI Kulancja

VII. Strony i podmioty umowy ubezpieczenia

1) Kwalifikowany charakter umowy

2) Koasekuracja

3) Ubezpieczenie na cudzy rachunek

VIII. Wzorce umowne w ubezpieczeniach/ogólne warunki ubezpieczeń

1) Istota i charakter prawny

2) Zasady tworzenia oraz wykładni

3) Doręczenie i skutki niedoręczenia

4) Zmiana w trakcie trwania umowy ubezpieczenia

IX. Niedozwolone postanowienia umowne

X. Zawarcie umowy/dokument ubezpieczenia

XI. Początek odpowiedzialności ubezpieczyciela

XII. Powinności ubezpieczeniowe – obowiązek deklaracji i notyfikacji ryzyka, zmiana prawdopodobieństwa wypadku

XIII. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy

XIV. Obowiązek powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku

XV. Termin spełnienia świadczenia i skutki jego niedotrzymania

XVI. Przedawnienie roszczeń

Literatura:

1. E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz–Toruń 2006

2. M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 KC. Komentarz, Warszawa 2016

3. B. Kucharski, Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Warszawa-Łódź 2019;

4. M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002

5. M. Orlicki, J. Pokrzywniak: Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji k.c., Warszawa 2008

6. S. Reps, J. Reps, Ubezpieczenia majątkowe przedsiębiorców, Warszawa 2000

7. M. P. Ziemiak, Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne, Toruń 2017

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu zagadnień poruszanych na zajęciach student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu umowy ubezpieczenia, posiadać orientację co do związanych z nią podstawowych konstrukcji teoretycznych oraz umieć zastosować je w praktyce. Student powinien również znać aktualne orzecznictwo odnoszące się do problematyki poruszanej na zajęciach i być w stanie zrozumieć zmiany, jakie w zakresie regulacji ustawowych i orzecznictwa mogą pojawić się w przyszłości.

Praktyki zawodowe:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz stopnia opanowania materiału, a dla chętnych - także prac pisemnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.