Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia na życie z uwzględnieniem ubezpieczeń inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S351 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia na życie z uwzględnieniem ubezpieczeń inwestycyjnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ubezpieczenia gospodarcze
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

W ramach tego przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia: charakterystyka ubezpieczeń na życie, poszczególne rodzaje ubezpieczeń na życie, ochronne ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, grupowe ubezpieczenia na życie oraz instytucja bancassurance.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

W ramach tego przedmiotu omówione zostaną:

regulacje prawne ubezpieczeń na życie

cechy i konstrukcje charakterystyczne ubezpieczeń na życie,

różnice pomiędzy ubezpieczeniami na życie i ubezpieczeniami na życie i ubezpieczeniami majątkowymi oraz innymi umowami lub instytucjami (lokata bankowa, fundusze inwestycyjne, umowa o zarządzanie aktywami),

specyfika podmiotów stosunku ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia na życie

rodzaje ubezpieczeń na życie (ochronne i inwestycyjne)

różnice pomiędzy ubezpieczeniami ochronnymi (ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpiiczenia posagowe, ubezpieczenia rentowe) i inwestycyjnym (ubezpieczenia na życie z ubezpeiczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenia, w których wysokość świadczeń jest ustalan aw oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe,

specyficzne prawa i obowiazki podmiotów stosunku ubezpieczenia w ubezpieczeniach inwestycyjnych,

charakterystyka ubezpieczeń grupowych

bancassurance

badanie potrzeb klienta w ubezpieczeniach na życie

Literatura:

M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Komentarz Warszawa 2017

P. Wajda, M. Szczepańska (red.), Ustawa o działalnosci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz Warszawa 2017

M. Szczepańska, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Warszawa 2012

M. Szczepańska (red.) Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Posiada poszerzoną i aktualną wiedzę na temat ubezpieczeń na życie i potrafi zastosować ją w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów związanych z zawieraniem i funkcjonowaniem tych ubezpieczeń.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podsatwie obecnosci oraz stopnia opanowania materiału a dla chętnych praca pisemna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.