Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo bankowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S352-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo bankowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo bankowe i usługi płatnicze
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Bankowość i jej regulacje nasilają się z tygodnia na tydzień. Dotyczy to zarówno przepisów krajowych, europejskich jak i globalnych. Ostatni kryzys finansowy stał się katalizatorem a właściwie przyczyna tych szybkich zmian. Jest to jeden z powodów dla których proponujemy studentom blok specjalistyczny. Blok składa się z czterech wykładów dotyczących prawa bankowego .Pierwszy dotyczy prawa krajowego i europejskiego oraz globalnego( normy bazylejskie ),drugi tzw. . fintech , trzeci prawa bankowego prywatnego i ostatni praktycznych wyzwań współczesnej bankowości.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Prawo bankowe publiczne jest częścią publicznego prawa gospodarczego, którego przedmiotem są różne formy nadzoru bankowego - mikroostro znościowy i makroostrożnościowy. Celem regulacji bankowych jest stabilność finansowa i unikanie kryzysów. Nadzór bankowy opiera się na standardach miedzynarodowych . Funkcje są natomiast różne w zależności od etapu na krórym jest bank- licencyjna ,regulacyjna kontrolna i dyscyplinująca. Ostatni kryzys spowodował rozrost regulacji i dopiero po pewnym czasie będzie można stwierdzi czybyły one konieczne

Pełny opis:

Pierwszy wykład obejmuje ewolucję regulacji ,które charakteryzują się wysokim stopniem interwencjonizmu państwa. Prezentowane są w szczególności rozwiązania pokryzysowe zarówno inicjowane przez Komitet Bazylejski jak i przez Unię Europejską, a następnie implementowane do ustawodawstwa krajowego. Szereg rozwiązań dotyczy pogłębienia regulacji unijnych w celu ujednolicenia zasad nadzoru oraz wypracowania wspólnej kultury jego sprawowania. Instytucja bankowego ma długa historię ,w różnych krajach funkcjonują odmienne modele nadzoru bankowego. Jednakże metodologia podstawowych zasad efektywnego nadzoru opracowana przez Komitet Bazylejski stosowana jest na całym świecie. Tych 29 zasad to swoisty kodeks nadzorczy. W Polsce odpowiedzialna za nadzór jest Komisja Nadzoru Finansowego, która musi dbać o reputację i bezpieczeństwo sektora bankowego. Ingerencja w działalność banków jest głęboka i dotyczy nie tylko zezwolenia na działalność, ale też kontroli przepływu akcji, przestrzegania norm ostrożnościowych oraz systemu zarzadzania bankiem i monitorowania różnego typu ryzyka. Wprowadzenie nadzoru Europejskiego Banku Centralnego nad bankami należącymi do strefy euro niewątpliwie ujednolici sposób nadzorowania ,czego ważnym dowodem są pierwsze orzeczenia TSUE w sprawach nadzorczych. Postępowanie restrukturyzacyjne czy likwidacyjne również zostało ujednolicone. Istotną kwestią jest obecna rola podmiotów stanowiących siec bezpieczeństwa Narodowego Banku Polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego cz Komitetu stabilnoSci finansowej. Każdy z tych tematów ma bogatą literaturę, która będzie sukcesywnie zadawana.

Literatura:

1. Regulacja publicznoprawna rynku finansowego (rozdz. XIII) [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, pt.:, H. Gronkiewicz-Waltz (red.), M. Wierzbowski (red.), Banasiński C., Glibowski K., Kaszubski R., Jaroszyński K., wydanie 3 zmienione, LexisNexis, Warszawa 2013

2. R. Kaszubski, A. Tupaj-Cholewa, Prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

3. H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013

4. M. Urban, Cele nadzoru bankowego w praktyce ustawodawczej, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (73), 2011, z. 2, s. 173-193

Efekty uczenia się:

1) Znajomość podstawowych pojęć wyznaczających ramy prawa bankowego;

2) Poznanie publicznoprawnych instrumentów charakterystycznych dla sfery prawa bankowego.

3) umiejętność rozumienia aktualnych wydarzeń w sektorze bankowym

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prowadzący grup: Hanna Gronkiewicz-Waltz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.