Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe technologie a kontrola operacyjna i prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S360 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Nowe technologie a kontrola operacyjna i prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo wobec nowych technologii
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.40 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia skierowane są do Studentek i Studentów zainteresowanych problematyką nowych technologii, działalności służb specjalnych, procedury karnej, kryminalistyki, praw i wolności obywatelskich. Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu postępowania karnego (ewentualnie kryminalistyki) w zakresie postępowania przygotowawczego i struktury służb ochrony porządku publicznego w Polsce.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z problematyką zastosowania nowych technologii na pograniczu prawa karnego procesowego i tzw. prawa policyjnego. Służby i formacje ochrony porządku publicznego poprzez rozszerzające się uprawnienia wynikające z nowelizacji prawa zyskują coraz nowsze możliwości prawne i techniczne pozyskiwania, kontrolowania i przetwarzania informacji o obywatelach. Celem zajęć jest przedstawienie prawnych ram i technicznych sposobów przetwarzania informacji. Studentki i Studenci w ramach bloku poświęconego nowym technologiom będą mieli możliwość zapoznania się z problematyką zastosowania prawa nowych technologii w działalności służb specjalnych.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach bloku skupiają się na problematyce: kontrolowania treści korespondencji, sprawdzania zawartości przesyłek, podsłuchiwania rozmów telefonicznych, kontrolowania informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa i innych szczegółowych problemów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i dowodowym wykorzystywaniem informacji pochodzących z czynności operacyjno-rozpoznawczych. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z problematyką prawną i kompetencyjną (kto, kiedy i pod jakimi warunkami może zarządzić wykonywanie tych czynności), zasadami, jakie w odniesieniu do problematyki formułuje orzecznictwo (zarówno polskie, jak i międzynarodowe), a także zagadnieniami technicznymi - wraz z odbywającym się pod koniec zajęć pokazem zastosowania techniki analogicznej do tej, którą stosuje się podczas wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Literatura:

B. Sprengel, Praca operacyjna Policji, Toruń 2018

A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006

S. Hoc, Sytuacja organizacyjno-prawna polskich służb specjalnych, Wojskowy Przegląd, Prawniczy 2002

T. Grzegorczyk, Wykorzystywanie i przekształcanie materiałów operacyjnych w materiał dowodowy w postępowaniu karnym, (w:) E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm. W ujęciu praktycznym, Kraków 2005

Efekty uczenia się:

Studentki i Studenci: Znają podstawowe przepisy dotyczące techniki operacyjnej pracy służb porządku publicznego w Polsce, znają podstawową nomenklaturę przedmiotu, umieją skontrolować poprawność przesłanek zastosowania danej czynności, umieją sformułować podstawowe zarzuty wobec nieuprawnionego zarządzenia czynności opracyjno-rozpoznawczych, wiedzą, jakie podstawowe prawa i wolności obywatelskie mogą być zagrożone poszczególnymi czynnościami, wiedzą, jakich argumentów powinni używać w sądzie przy kontrolowaniu zasadności i legalności zastosowania techniki operacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, możliwość napisania pracy pisemnej, udział w pokazie

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Girdwoyń
Prowadzący grup: Piotr Girdwoyń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Girdwoyń
Prowadzący grup: Piotr Girdwoyń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.