Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne aspekty nowych technik obrotu finansowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S361 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty nowych technik obrotu finansowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo wobec nowych technologii
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie nowych technik obrotu finansowego oraz możliwych sposobów na ich uregulowanie w dynamicznie zmieniającym się środowisku regulacyjnym. Zajęcia przybliżą również uczestnikom te techniki obrotu finansowego, które z perspektywy krajowego rynku finansowego ciągle stanowią nowość.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Rynek finansowy dekadę po wybuchu kryzysu finansowego zapoczątkowanego upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers stoi aktualnie w obliczu dwóch przeciwstawnych trendów.

Pierwszy trend wyznacza znacząca aktywność regulacyjna zarówno na poziomie międzynarodowym (przede wszystkim ustalenia G20), unijnym (kolejne pakiety prawodawcze: EMIR, CRR/CRD, MIFIDII/MIFIR itd.) i krajowym (przede wszystkim implementacja regulacji unijnych). Celem kolejnych wprowadzanych obostrzeń regulacyjnych jest zapewnienie ściślejszego nadzoru nad instytucjami finansowymi wraz równoczesnym zwiększaniem ochrony konsumenta na rynku finansowym.

Drugi trend wiąże się z coraz częstszym pojawianiem się tytułowych nowych technik obrotu finansowego. Zdawałoby się że podmioty które dostarczają tych nowych technik obrotu wymykają się tradycyjnemu pojęciu instytucji finansowych objętych stałym nadzorem ostrożnościowym. Świadczone usługi również pod kątem przedmiotowym, tak co do ich formy (np. z wykorzystaniem rejestru rozproszonego), jak i co do istoty świadczonych usług mogłoby się zdawać że są odmienne od usług tradycyjnie świadczonych przez sektor finansowy.

W odniesieniu do takich nowych technik obrotu finansowego ścierają się ze sobą trzy możliwe podejścia: a) brak regulacji, a przez to pozostawienie danego obszaru (lub jego części) poza zainteresowaniem „klasycznego” rynku finansowego objętego stosownym nadzorem; b) stworzenie nowych ram prawnych adekwatnych dla danej nowej techniki obrotu; c) dostosowanie nowych technik do możliwości korzystania z już istniejących ram prawnych.

Ze względu na dynamicznie zmieniające się środowisko regulacyjne, zajęcia poświęcone będą przybliżeniu istoty kolejnych nowych technik obrotu finansowego (m.in. social lending, crowdfunding, wykorzystanie rejestru rozproszonego, kolejne usługi dostarczane przez fintechy) wraz z podjęciem z uczestnikami zajęć dyskusji na temat adekwatności zarysowanych możliwych podejść do danej techniki.

Druga część zajęć poświęcona będzie zapoznaniu uczestników zajęć z tymi segmentami rynku finansowego które mają ustabilizowaną historię ich uregulowania, jednak z perspektywy krajowego rynku finansowego wciąż stanowią nowe techniki obrotu finansowego:

 Tzw. „Zielone finanse”;

 ETF-y;

 Giełdowy rynek towarowy;

 Rynek gwarancji pochodzenia;

 Zorganizowany obrót Uprawnieniami do Emisji;

 HFT;

 Algo-trading;

 Dark pools.

Literatura:

N. Battley "Kontrakty futures i opcje na giełdach towarowych", Warszawa 1995

G. Bjonnes, J. Saakvitne "Electricity Derivatives and Bank Guarantees", Oslo 2015

D. Bliźniak, L. Gontarski "Giełda towarowa", Kraków 1998

A. Borowski "Konstrukcja i charakter prawny umów dotyczących instrumentów pochodnych", Warszawa 2005

DG TREN (European Commission) "Review and analysis of EU wholesale energy markets. Historical and current data analysis of EU wholesale electricity, gas and CO2 markets. Final report", 2008

DG TREN (European Commission) "Review and analysis of EU wholesale energy markets. Evaluation of Factors Impacting on Current and Future Market Liquidity and Efficiency. Research Findings and Conclusions", 2008

M. Drewiński "Giełdy towarowe", Warszawa 1997

M. Dul, R. Jastrzębski "Giełdy towarowe. Komentarz", Warszawa 2006

M. Dul, R. Jastrzębski "Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce", Warszawa 2007

M. Dusza "Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe. Implikacje i sposoby przeciwdziałania", Warszawa 2011

Europex "Exchanges: At the Core of the Future Energy Market. Our Vision for an Evolving Energy Sector", 2017

K. Gorzelak, A. Braciszewska, J. Braciszewska, T. Rogalski "Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu", Warszawa 2011

A. Hilbrink Die Warenboerse, Lipsk 1925

"IOSCO Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives Markets", 2011

"IOSCO Task Force on Commodity Futures Markets Report to the G-20", 2010

"IOSCO Task Force on Commodity Futures Markets Report to the Financial Stability Board", 2011

E. Murray "UK Financial Derivatives Commodities Markets" [w:] M. Blair, G. Walker (red.) "Financial Markets and Exchanges Law", New York 2007

A. Nehrebecki "Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej", „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” z 2009 r. Nr 4, s. 6-16

S. Thiel "Rynek kapitałowy i terminowy", Warszawa 2010

G. Walker "Financial Markets and Exchanges" [w:] M. Blair, G. Walker (red.) "Financial Markets and Exchanges Law", New York 2007

R. Wasendorf, T. McCafferty "Giełdy towarowe od A do Z", Warszawa 1997

K. Zacharzewski "Prawo giełdowe", Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Rybski
Prowadzący grup: Robert Rybski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Rybski
Prowadzący grup: Robert Rybski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.