Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wolność tworzenia partii politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S367 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wolność tworzenia partii politycznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Człowiek we wspólnocie politycznej
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie wolności tworzenia i działalności partii politycznych w demokratycznym państwie prawa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kluczowe znaczenie w politycznych procesach funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego mają partie polityczne. To w ich ramach dokonuje się aktualizacja kierunków funkcjonowania państwa jak i są one niezbędnym elementem składowych mechanizmów ustalenia składu osobowego organów przedstawicielskich. Podczas zajęć analizie poddane zostaną przepisy konstytucyjne dotyczące zasad tworzenia oraz działalności partii politycznych, konstytucyjnych granic - programowych oraz organizacyjnych - funkcjonowania tego typu form zrzeszeń oraz przewidziany w Konstytucji mechanizm oceny konstytucyjności celów działalności partii politycznych.

Literatura:

Granat M., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2003,

Krzemiński M., Kontrola konstytucyjności celów i działalności partii politycznych w Polsce, [w:] Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony, Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, Kraków 2004,

Majchrowski J., Status prawny partii komunistycznej w Polsce współczesnej, [w:] Historia et Ius, Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. H. Karbownika, red. A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998

Sułkowski j., Pozycja ustrojowoprawna partii politycznych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, Łódź 2010,

M. Zubik, Inicjowanie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie partii politycznych [w:] Prawo, język, logika, red. S. Lewandowski, H. Machińska, J. Petzel, Warszawa 2013,

M. Zubik, Uwagi na temat partii politycznych i ich osobowości prawnej w świetle Konstytucji i ustawy o partiach politycznych, BSE Raport nr 172, luty 2000.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć powinien umieć wskazać podstawowe założenia dotyczące wolności tworzenia i działalności partii politycznych w demokratycznym państwie oraz konstytucyjne granice tej wolności.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona będzie z uwzględnieniem aktywności podczas zajęć oraz obecności.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik
Prowadzący grup: Marek Zubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.