Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Granice wolności i praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S369 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Granice wolności i praw człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Człowiek we wspólnocie politycznej
Punkty ECTS i inne: 1.60
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Analiza sformułowań konstytucyjnych na tle wybranych dylematów praktyki,w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a także orzecznictwa

europejskiego, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o granice wolności jednostki w demokratycznym państwie prawnym.

Pełny opis:

1. Jednostka z punktu widzenia prawa międzynarodowego, europejskiego i

konstytucyjnego. Kształtowanie się konstytucyjnej koncepcji praw jednostki:

idee i wartości, spory, kompromisy oraz ich odzwierciedlenie w Konstytucji

RP.

2. Dylematy granic wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw

Człowieka, Karty Praw Podstawowych UE i orzecznictwa europejskiego.

Zagadnienie kulturowego marginesu oceny.

3. Podstawowe zasady ustrojowe a status jednostki w państwie. Próba

interpretacji pojęcia godności człowieka. Konstytucyjna zasada godności

człowieka i jej znaczenie. Rozumienie wolności w Konstytucji RP.

Zagadnienie granic wolności i praw: problematyka interpretacji art. 31

Konstytucji RP. Formalne i materialne przesłanki ograniczania

konstytucyjnych praw i wolności. Zasada równości jako wyznacznik

konstytucyjnego statusu jednostki.

4. Wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne -

problematyka interpretacji i zagadnienie granic ograniczeń. Analiza

sformułowań konstytucyjnych na tle wybranych dylematów praktycznych i

orzecznictwa. Zasada proporcjonalności, przesłanki ograniczeń, koncepcja

istoty praw i wolności, znaczenie zasad przyzwoitej legislacji.

5. Zagrożenia praw i wolności jednostki w warunkach rozwoju nowych

technologii.

Literatura:

1. B. Banaszak, A. Preisner: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.

2. L. Garlicki (red.): Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2003, t. III.

3. M. Safjan, L. Bosek: Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2016, t. I.

4. M. Domagała, J. Podkowik, M. Zubik: Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA, Warszawa 2018.

5. W. Osiatyński: Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.

6. R. Piotrowski: New technologies or new human rights: the right to a government by humans and the right to one’s own thoughts?, “Studia Iuridica” t. 76/2018.

7. R. Piotrowski: Prawo do tożsamości informacyjnej i jego znaczenie w ustroju demokratycznym, w: J. Jaskiernia, red.: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, Warszawa 2013, t. 1.

8. P. Winczorek: Aksjologiczne podstawy nowej Konstytucji, Państwo i Prawo, Nr 11-12/1997.

9. K. Wojtyczek: Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

10. T. Garton Ash: Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, Kraków 2018.

11. S. Zuboff: The Age of Surveillance Capitalism, London 2019.

12. Yuval Noah Harari: Homo deus. Krótka historia jutra, Kraków 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski, Marek Zubik
Prowadzący grup: Ryszard Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.