Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo - kryterium działania państwa i ograniczania praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S370 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo - kryterium działania państwa i ograniczania praw człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Człowiek we wspólnocie politycznej
Punkty ECTS i inne: 0.60
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie konstytucyjnego i konwencyjnego rozumienia pojęcia bezpieczeństwa, przedstawienie praktycznego zastosowania kryterium bezpieczeństwa na gruncie Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przy dokonywaniu oceny dopuszczalności ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw oraz przedstawienie wybranych sposobów wdrożenia pojęcia bezpieczeństwo w ramach prawa administracyjnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Materiał będzie prezentowany w oparciu o następującą strukturę zajęć:

I. Przybliżenie znaczenia kryterium bezpieczeństwa jako podstawy dla ograniczania praw człowieka;

II. Praktyczne stosowanie kryterium bezpieczeństwa dla oceny dopuszczalności ograniczania konstytucyjnych wolności i praw;

III. Analiza wybranych instrumentów prawnych stosowanych w ramach prawa administracyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Zajęcia obejmują omówienie w szczególności następujących zagadnień tematycznych:

1. Pojęcie bezpieczeństwa w ujęciu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk prawnych.

2. Przesłanka bezpieczeństwa państwa jako wartość uzasadniająca ograniczanie konstytucyjnych wolności i praw.

3. Pojęcia "bezpieczeństwa państwowego" oraz "bezpieczeństwa publicznego" jako elementy klauzul limitacyjnych na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

4. Stosowanie kryterium "bezpieczeństwa" dla oceny dopuszczalności ograniczania konstytucyjnych wolności i praw w ramach tzw. testu proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji) oraz tzw. klauzul limitacyjnych na gruncie EKPCz.

5. Analiza instrumentów prawnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa jądrowego.

Literatura:

M. Adamczak-Retecka, O. Śniadach "Climate Change and Food Security", Gdańsk 2018

L. Garlicki "Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego)", „Państwo i Prawo” z 2001 r. z. 10;

L. Garlicki, K. Wojtyczek "Komentarz do art. 31" [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.) "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II", Warszawa 2016, s. 55-100

S. Jaśkiewicz-Kamińska "Prawo do bezpiecznej infrastruktury krytycznej", Warszawa 2016

M. Leszczyński (red.) "Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary", Warszawa 2016

S. Sulowski, M. Brzeziński (red.) "Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa", Warszawa 2009

M. Szuniewicz "Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", Warszawa 2016

K. Wojtyczek "Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP", Kraków 1999

W. Wołpiuk "Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.", Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Student powinien umieć omówić podstawową treść normatywną konstytucyjnego kryterium 'bezpieczeństwo' z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz umieć zastosować to kryterium oceny dopuszczalności ograniczania konstytucyjnych wolności i praw w ramach tzw. testu proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji) oraz tzw. klauzul limitacyjnych na gruncie EKPCz.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona będzie z uwzględnieniem aktywności podczas zajęć oraz obecności.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Rybski, Marek Zubik
Prowadzący grup: Robert Rybski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.