Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Równość i zakaz dyskryminacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S371 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Równość i zakaz dyskryminacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Człowiek we wspólnocie politycznej
Punkty ECTS i inne: 1.40
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie filozoficznych, konwencyjnych i konstytucyjnych spojrzeń na rozumienie zasady równości oraz zakazu dyskryminacji

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć zostaną omówione ogólne koncepcje dotyczące równości. Przedstawione zostaną poglądy pozwalające rozróżnić treść zasady równości od przypadków zakazu dyskryminacji. Zajęcia będą uwzględniały dorobek orzeczniczy ETPC, TSUE oraz TK. Analizowane będą przesłanki uznawania danych sytuacji prawnych oraz stanów faktycznych za naruszające równe traktowanie. Wreszcie omówione zostaną warunki pozwalające na odstąpienie od zasady równości.

Pełny opis:

Analizie poddane zostaną ustalenia nauki oraz sposoby sądowego rozumienia zasady równości i zakazu dyskryminacji:

- ETPC z 16.07.2019, Zhdanov i in. przeciwko Rosji (12200/08)

- TK P 14/10 i K 22/10

- P 41/09

- K 13/02, P 62/08, SK 4/98

- P 10/07

- TSUE C-3030/06

- ETPC z 2.11.2012, Dogru przeciwko Francji (27058/05)

- ETPC z 15/01.2013, Eweida i in. przeciwko Zj. Królestwo (48420/10)

Literatura:

Garlicki L., Zubik M., komentarze do art. 32 i 33 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. II, Warszawa 2016,

Gronowska B., Porównywalność sytuacji jednostek jako przesłanka zakazu dyskryminacji – uwagi na tle orzecznictwa strasburskiego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 6,

Konstańczyk S., Równość jako kategoria filozoficzna, „Słupskie Studia Filozoficzne” 2001, nr 3,

Zubik M., Równość i zakaz dyskryminacji w perspektywie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [w:]

XV konferencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej, „Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego”, t. LII, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Student powinien umieć odróżnić zasadę równości od sytuacji dyskryminacji, jak i wskazać warunki dopuszczalnego odstąpienia od zasady równego traktowania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona będzie z uwzględnieniem aktywności podczas zajęć oraz obecności.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik
Prowadzący grup: Marek Zubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.