Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wolność działalności gospodarczej i konstytucyjne granice opodatkowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S373 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wolność działalności gospodarczej i konstytucyjne granice opodatkowania
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Konstytucyjny ustrój gospodarczy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki student powinien dysponować podstawową wiedzą dotyczącą wolności działalności gospodarczej oraz konstytucyjnych granic opodatkowania, wyniesioną z obowiązkowego przedmiotu na II roku studiów "Prawo konstytucyjne".

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną praktyczne zagadnienia pojawiające się na tle konstytucyjnej regulacji wolności działalności gospodarczej oraz konstytucyjnych reguł opodatkowania. Student uzyska wiedzę dotyczącą możliwości bezpośredniego stosowania norm Konstytucji w rozstrzyganiu kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i ponoszeniem podatków.

Pełny opis:

W ramach zajęć w pierwszej kolejności zostanie kompleksowo omówiona regulacja konstytucyjna w zakresie wolności działalności gospodarczej. Przedmiotem rozważań będą m.in.

1. Podmioty konstytucyjnej wolności działalności gospodarczej; kiedy państwo występuje w roli przedsiębiorcy?

2. Elementy składowe konstytucyjnej wolności działalności gospodarczej,

3. Dopuszczalne ograniczenia wolności działalności gospodarczej, ochrona konkurencji i konsumentów jako wartości uzasadniające ingerencję w swobodę przedsiębiorczości.

W drugiej kolejności omówione zostaną reguły konstytucyjne dotyczące podatków i innych danin publicznych. W szczególności uwaga zostanie skoncentrowana na:

1. Konstytucyjnym znaczeniu pojęcia podatek i opłata jako najczęstszych formach świadczeń publicznoprawnych

2. Formalnych wymogach konstytucyjnych w zakresie ustanawiania podatków (zasada wyłączności ustawy, zasady poprawnej legislacji podatkowej)

3. Materialnych wymogach konstytucyjnych (równość i sprawiedliwość podatkowa)

Literatura:

J. Ciapała, Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin 2009

C. Kosikowski (red.), Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, Warszawa 2005

A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011

A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne – podstawowe pojęcia konstytucyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2/2011

A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (najnowsze tendencje), „Przegląd Sejmowy” 1/2012

A. Krzywoń, Zdolność skargowa publicznych podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, „Państwo i Prawo” 11/2014

A. Krzywoń, Ustrój gospodarczy RP, [w:] XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi, red. M. Zubik, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student umie:

- zdefiniować konstytucyjne pojęcie działalności gospodarczej, omówić jej zakres podmiotowy i przedmiotowy

- omówić warunki ingerowania w konstytucyjną wolność działalności gospodarczej

- zdefiniować pojęcie podatku i daniny publicznej

- omówić formalne ograniczenia konstytucyjne związane z ustanawianiem podatków

- omówić materialne ograniczenia konstytucyjne związane z ustanawianiem podatków

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Podkowik, Marek Zubik
Prowadzący grup: Jan Podkowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.