Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System rządów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S383 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: System rządów
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Konstytucjonalizm demokratycznego państwa
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza funkcjonowania polskiego systemu rządów z punktu widzenia konstytucyjnych mechanizmów podziału i równowagi władz. Chodzi także o próbę identyfikacji współczesnych dylematów ustroju demokratycznego oraz zagrożeń dla demokracji i rozważenie na tym tle projektów reform ustrojowych w Polsce.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny dla III, IV, V roku studiów.

1. Pojęcie systemu rządów. Demokracja i jej postacie. Systemy rządów we współczesnych państwach demokratycznych.

2. Spór o pojęcie demokracji. Zagrożenia dla demokracji i ich przyczyny.

3. Zasady ustroju RP i ich znaczenie dla funkcjonowania systemu rządów w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Demokracja konstytucyjna.

4. Parlament i jego rola w polskim systemie rządów na tle porównawczym.

5. Władza wykonawcza - struktura, zasady funkcjonowania, powiązania z władzą ustawodawczą i sądowniczą.

6. Władza sądownicza i jej rola w systemie podziału i równowagi władz. Problem legitymacji funkcji Trybunału Konstytucyjnego i granic jego uprawnień.

7. Ustrojowe konsekwencje integracji europejskiej. Dylematy demokracji w polskiej praktyce ustrojowej i projekty zmian konstytucyjnych.

Literatura:

1. B. Banaszak: Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2004.

2. M. Domagała, red.: Konstytucyjne systemy rządów, Warszawa 1997.

3. M. Domagała, J. Podkowik, M. Zubik: Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA, Warszawa 2018.

4. R. Piotrowski: Demokracja nieliberalna czyli oksymoron konstytucyjny, w: M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka, red.: Potentia non est nisi da bonum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, Toruń 2018.

5. R. Piotrowski: Konstytucja i granice władzy suwerena w państwie demokratycznym, w: J. Jaskiernia, K. Spryszak: Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, Toruń 2017,

6. R. Piotrowski: Europa a granice władzy ustrojodawczej, w: Ł. Pisarczyk, red.: Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

7. R. Piotrowski: Legislatywa – zagrożenia i nadzieje, w: T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz: Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.

8. T. Snyder: Droga do niewolności, Kraków 2019.

9. Y. Mounk: The People VS. Democracy. Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It, Cambridge 2018.

10. J. Talmon: Źródła demokracji totalitarnej, Kraków 2015.

11. E. Łętowska: Państwo prawa na peryferiach Europy, https://publica.pl/teksty/letowska-panstwo-prawa-na-peryferiach-europy-61676.html

12. D. Held: Modele demokracji, Kraków 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski, Marek Zubik
Prowadzący grup: Ryszard Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.