Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zajęcia warsztatowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S408 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zajęcia warsztatowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawa człowieka w praktyce prawnika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przystępując do zajęć student powinien:

- znać Europejską Konwencję Praw Człowieka i protokoły dodatkowe do tej Konwencji,

- posługiwać się językiem angielskim lub francuskim w stopniu umożliwiającym analizę orzecznictwa w bazie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (HUDOC).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest zaznajomienie studentów z praktycznymi aspektami funkcjonowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w szczególności przedstawienie metodologii sporządzania skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ramach warsztatów na podstawie konkretnego stanu faktycznego studenci przygotują projekt skargi indywidualnej do ETPC zarzucającej państwu-stronie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka naruszenie praw lub wolności nią gwarantowanych.

Pełny opis:

Warsztaty liczą łącznie 10 godzin (5 spotkań). Poszczególne spotkania dotyczyć będą następujących zagadnień:

1) Omówienie ustroju, pozycji i reform Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

2) i 3) Metodologia sporządzania skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wyszukiwanie i analizowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Czlowieka. Identyfikowanie naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w konkretnym stanie faktycznym,

4) i 5) Sporządzenie projektu skargi indywidualnej do ETPC przez studentów na podstawie przedstawionego stanu faktycznego i omówienie prac.

Literatura:

Practical Guide on Admissibility Criteria, 2018: https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf,

Case-law Guides (Przewodniki po orzecznictwie ETPC): https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=

Factsheets: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Warszawa 2018

A. Bodnar, Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, Warszawa 2018

L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I, Komentarz do artykułów 1-18, Warszawa 2010

L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom II, Komentarz do artykułów 19–59, Warszawa 2011

M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2013

K. Reid, A Practicioner's Guide to the European Convention on Human Rights, Londyn 2015

W. A. Schabas, The European Convention on Human Rights. A Commentary, Oxford 2015

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu warsztatów student:

- będzie znać podstawy ustrojowe funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

- będzie potrafił wyszukiwać i analizować orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie potrzebnym dla praktyki prawniczej,

- będzie potrafił zidentyfikować na podstawie przedstawionego stanu faktycznego i sformułować merytorycznie poprawne zarzuty naruszenia praw i wolności gwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

- będzie potrafił sporządzić poprawną formalnie skargę indywidualną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na naruszenie praw gwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę. Jej podstawą jest obecność na zajęciach (40%) i ocena sporządzonej skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (60%).

Kryteria oceny:

0-59% - niedostateczny

60-65% - dostateczny

66-70% - dostateczny +

71-80% - dobry

81-90% - dobry +

90-100% - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szwast, Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Michał Szwast
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.