Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradition & Future of European Private Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S426 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradition & Future of European Private Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Legal Traditions & Globalisation
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Szczególnie mile widziani są studencie ze znajomością języków obcych oraz studenci, którzy uczą się/uczyli się w szkołach prawa obcego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prawo jest osadzone w czasie. Obowiązuje tu i teraz, ale z każdym dniem staje się też częścią przeszłości. Innymi słowy, prawo niesie pewien bagaż tradycji. Ma naturalnie swoją przyszłość, gdyż podstawowym celem prawa jest uchronienie człowieka przed niepewnością, jaką niesie przyszłość.

Prawo prywatne zajmuje szczególne miejsce w naukach prawnych, gdyż z przeszłości wynika nie tylko jego ponadczasowość, ale i powszechność ponad granicami.

Ten kurs ma na celu przedstawienie owej uniwersalności prawa prywatnego oraz pokazanie trendów rozwojowych i metod jego oceny w świecie współczesnym, w wymiarach krajowym, europejskim i globalnym.

Pełny opis:

Prawo jest osadzone w czasie. Obowiązuje tu i teraz, ale z każdym dniem staje się też częścią przeszłości. Innymi słowy, prawo niesie pewien bagaż tradycji. Ma naturalnie swoją przyszłość, gdyż podstawowym celem prawa jest uchronienie człowieka przed niepewnością, jaką niesie przyszłość.

Prawo prywatne zajmuje szczególne miejsce w naukach prawnych, gdyż z przeszłości wynika nie tylko jego ponadczasowość, ale i powszechność ponad granicami.

Ten kurs ma na celu przedstawienie owej uniwersalności prawa prywatnego oraz pokazanie trendów rozwojowych i metod jego oceny w świecie współczesnym, w wymiarach krajowym, europejskim i globalnym.

Literatura:

• J. Husa, Advanced Introduction to Law & Globalisation, Cheltenham 2018.

• J. Smits, Advanced Introduction to Private Law, Cheltenham 2017.

• Materiały udostępnione przez wykładowcę (w tym skany rozdziałów z ww. publikacji).

Efekty uczenia się:

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu zjawiska globalizacji i europeizacji prawa prywatnego. Potrafią rozpoznawać tendencje rozwojowe i dokonywać prawnoporównawczej analizy instytucji prawa prywatnego. Rozumieją wpływ określonych czynników prawotwórczych na procesy europeizacji i globalizacji prawa.

Metody i kryteria oceniania:

• Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, po 90 minut zegarowych w sali lub zdalnie.

• Prezentacja zagadnień połączona będzie z dyskusją na temat zadanej lektury.

• Dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność.

• Ocenie podlega aktywność i przygotowanie merytoryczne uczestników w trakcie ćwiczeń.

• Sprawdzenie wiedzy następuje na koniec zajęć w formie przygotowania eseju połączonego z wygłoszeniem referatu.

• Na kształt oceny końcowej wpływają ocena z kolokwium, obecność na zajęciach oraz ogólna postawa podczas trwania kursu.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.