Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Law & Economics oraz inne doktryny prawnoekonomiczne na przestrzeni wieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SKHDPP02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Law & Economics oraz inne doktryny prawnoekonomiczne na przestrzeni wieków
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Założeniem jest poddanie krytycznej analizie wybranych instytucji, przepisów oraz doktryn prawnych z perspektywy ekonomii, nauk ekonomicznych oraz teorii ekonomicznych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie seminarium omawiane będą różnorakie związki prawa z ekonomią, poczynając od "ekonomicznego uwikłania" rzymskiego prawa prywatnego, poprzez historię prawa okresu feudalnego, oświeceniowe wyobrażenia prawa jako efektu umowy społecznej, koncepcję własności jako prawa podmiotowego, indywidualizmu oraz autonomii woli jako efektu "samoposiadania" jednostek, swobody kontraktowania itp.

Scharakteryzowane zostanie zarówno prawo XIX-wiecznej Anglii okresu "kapitalizmu manchesterskiego", amerykańskie orzecznictwo sądowe doby "ery Lochnera", a także postulaty prawno-ekonomiczne i przykładowe przepisy czasu New Deal.

Uwzględnione zostaną ponadto zagadnienia: prawo w ujęciu Hayeka, szkoła chicagowska oraz austriacka, marksistowskie i post-marksistowskie doktryny prawno-ekonomiczne, ekonomiczna analiza prawa oraz różne nurty współczesnej Law & Economics.

Poddane analizie zostaną też rozstrzygnięcia władzy publicznej (akty normatywne, wyroki sądowe) z punktu widzenia ich efektywności.

Pełny opis:

W trakcie seminarium omawiane będą różnorakie związki prawa z ekonomią, poczynając od "ekonomicznego uwikłania" rzymskiego prawa prywatnego, poprzez historię prawa okresu feudalnego, oświeceniowe wyobrażenia prawa jako efektu umowy społecznej, koncepcję własności jako prawa podmiotowego, indywidualizmu oraz autonomii woli jako efektu "samoposiadania" jednostek, swobody kontraktowania itp.

Scharakteryzowane zostanie zarówno prawo XIX-wiecznej Anglii okresu "kapitalizmu manchesterskiego", amerykańskie orzecznictwo sądowe doby "ery Lochnera", a także postulaty prawno-ekonomiczne i przykładowe przepisy czasu New Deal.

Uwzględnione zostaną ponadto zagadnienia: prawo w ujęciu Hayeka, szkoła chicagowska oraz austriacka, marksistowskie i post-marksistowskie doktryny prawno-ekonomiczne, ekonomiczna analiza prawa oraz różne nurty współczesnej Law & Economics.

Ponadto poddane analizie zostaną też rozstrzygnięcia władzy publicznej (akty normatywne, wyroki sądowe) z punktu widzenia ich efektywności, skutków ekonomiczno-społecznych oraz interesów grup nacisku (lobbies).

Dokładny spis tematów opracowany zostanie w trakcie zajęć wprowadzających, na podstawie dyskusji, z uwzględnieniem propozycji i zainteresowań uczestników seminarium.

Literatura:

Literatura oraz źródła zostaną wskazane/rekomendowane przez prowadzącego w trakcie seminarium.

Efekty uczenia się:

Udział w seminarium pozwoli na zdobycie następujących umiejętności:

W zakresie wiedzy:

- poznanie różnorodnych poglądów na prawo, jego związków z ekonomią oraz interesami gospodarczymi;

- zdobycie wiedzy na temat ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics) oraz kontrowersji, które budzi;

- identyfikacja różnych modeli konstytucyjnego ustroju gospodarczego.

W zakresie umiejętności społecznych:

- dostrzeganie znaczenia problemu interesów ekonomicznych grup społecznych, fenomenu grup nacisku oraz lobbies;

- dostrzeżenie rywalizacji interesów ekonomicznych w ramach indywidualnych i konkretnych rozstrzygnięć organów władzy publicznej;

- zdolność do krytycznej oceny analizowanych rozstrzygnięć (wyroków sądowych, decyzji administracyjnych);

- zdolność rozpoznania, jakie rodzaje argumentów są lub mogą być wykorzystane w procesie prawodawczym (ocena skutków regulacji, uzasadnianie projektów, zaangażowanie grup interesu, udział ekspertów itp.)

- zdolność do racjonalnego argumentowania na rzecz własnego stanowiska w analizowanych sporach oraz odróżnienia własnych poglądów od konkurencyjnych stanowisk;

- dostrzeżenie wartości otwartej, krytycznej dyskusji wokół spraw publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania:

- wykład wprowadzający

- prezentacja multimedialna

- dyskusja moderowana przez prowadzącego seminarium

- analiza tekstu źródłowego

- studium przypadku (case study)

- analiza orzecznictwa sądowego oraz administracyjnego

- konfrontacja dokumentów z procesu legislacyjnego (m.in. uzasadnienia projektów aktów normatywnych, ocena skutków regulacji) z raportami i ekspertyzami prezentującymi dane ekonomiczne, wyniki badań empirycznych itp.

Ocena wystawiona zostanie na podstawie aktywności w trakcie seminarium, w tym referatu na wybrany temat, który posłuży jako wprowadzenie do dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koźmiński
Prowadzący grup: Krzysztof Koźmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.