Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Argumentacja w praktyce prawniczej"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SKLiAP01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Argumentacja w praktyce prawniczej"
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria
seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Przed uczestnikami zajęć nie są stawiane żadne szczególne wstępne wymagania. Wystarczające będą podstawowe wiadomości z prawoznawstwa i zdany egzamin z logiki prawniczej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawić usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznego wykorzystywania zarówno w procesach stosowania prawa, jak i w innych sferach prawniczej aktywności. Prowadzone analizy nie będą tylko ujęciem doktrynalnym, lecz będą odwoływać się do obowiązujących aktów normatywnych i do orzecznictwa.

Pełny opis:

Podstawowym założeniem metodologicznym zajęć jest przyjęcie perspektywy opisowo – normatywnej, czyli łączenie opisu, jak w rzeczywistości jest prowadzona argumentacja, z zaleceniami, jak efektywnie i efektownie powinna być prowadzona.

Seminarium zakłada aktywny udział studentów. Dyskusja w trakcie zajęć ma służyć zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności dokonywania poprawnej analizy rozpatrywanych problemów, a także wyrabiać zdolność podejmowania decyzji i właściwego prowadzenia sporu merytorycznego.

Zakres tematów

1. Argumentacja prawnicza na tle argumentacji ogólnej.

2. Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej.

3. Argumentacja a zasady redagowania tekstów prawnych.

4. Argumentacyjny model stosowania prawa.

5. Argumentacja prawnicza w praktyce orzeczniczej.

6. Reguły interpretacji w wykładni prawa.

7. Wnioskowania prawnicze.

8. Problematyka pytań i ich rola w argumentacji.

9. Retoryka, topika i erystyka w praktyce prawniczej .

10. Argumentacyjny wymiar uzasadnień orzeczeń sądowych.

11. Specyfika negocjacji prawniczych.

12. Argumentacja w relacjach prawnik – klient.

13. Prezentowanie argumentacji w pismach procesowych.

14. Techniki budowania i wygłaszania przemówienia.

Literatura:

J. Jabłońska-Bonca, K. Zeidler, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2016,

M. Korolko, Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2001,

S. Lewandowski, Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej, Warszawa 2015,

A. Malinowski, Pytania i odpowiedzi. Teoria i zastosowanie w postępowaniu karnym oraz cywilnym. Zarys logiki pytań dla prawników, Warszawa 2012.

L. Morawski, Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988,

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001,

S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993,

J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- dostrzega praktyczny wymiar związków zachodzących między argumentacją a prawem i prawoznawstwem,

- ocenia praktykę stosowania prawa na tle rozwiązań modelowych,

- wie, na czym polega dokonywanie ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa,

- dokonuje egzegezy tekstów prawnych, wykorzystując reguły interpretacyjne i wnioskowania prawnicze,

- zna zasady prowadzenia dyskursu prawniczego,

- umie prezentować swoje stanowisko, trafnie dobierając argumenty w celu poparcia głoszonych tez lub w celu podważania twierdzeń adwersarzy.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, aktywność w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski
Prowadzący grup: Sławomir Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.