Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Międzynarodowe prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SKMPPiH02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Międzynarodowe prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Seminarium "Międzynarodowe prawo handlowe" ma na celu przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa handlowego, stanowiącej uzupełnienie wykładów, prowadzonych w ramach bloku specjalizacyjnego "Międzynarodowe prawo handlowe".

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pierwsza część seminarium jest poświęcona prezentacji wybranych, podstawowych zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego, co jest niezbędne dla zrozumienia zagadnień międzynarodowego prawa handlowego. Podczas dalszych części seminarium są analizowane obszary kluczowe dla międzynarodowego prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa spółek handlowych. Wzięto przy tym pod uwagę perspektywę prawa unijnego oraz wymiar prawnoporównawczy omawianych zagadnień. Szczególny nacisk został położony na aktualne reformy podejmowane w prawie polskim i obcym.

Pełny opis:

A. Wprowadzenie do problematyki prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego prawa handlowego

1. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego prawa handlowego oraz system źródeł prawa

2. Norma kolizyjna, jej budowa i rodzaje

3. Instytucje ogólne prawa prywatnego międzynarodowego

B. Międzynarodowe i unijne prawo spółek

1. Statut personalny osób prawnych

2. Wpływ unijnych swobód przedsiębiorczości i przepływu kapitału na spółki

3. Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek

C. Międzynarodowe prawo zobowiązań

1. Statut zobowiązań umownych w świetle Rozporządzenia "Rzym I"

2. Statut zobowiązań pozaumownych w świetle Rozporządzenia "Rzym II"

3. Wybrane elementy reżimu międzynarodowej sprzedaży towarów w świetle Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

D. Podstawowe zagadnienia międzynarodowego arbitrażu handlowego

1. Istota arbitrażu, źródła prawa o arbitrażu i umowa o arbitraż

2. Przedmiot sporu rozstrzygany w arbitrażu, pozycja prawna arbitra i postępowanie arbitrażowe

3. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych

E. Prawo spółek w ujęciu porównawczym

1. Prosta spółka akcyjna jako nowy typ spółki kapitałowej w prawie polskim i obcym

2. Problematyka uregulowania grup spółek w perspektywie prawnoporównawczej

3. Wpływ pandemii COVID-19 na prawo spółek

4. Problematyka dematerializacji akcji

5. Przebicie korporacyjnej zasłony (piercing the corporate veil) w prawie polskim i obcym

6. Modele uregulowania przejęć kontroli nad spółkami

Literatura:

Literatura do poszczególnych zagadnień omawianych w ramach seminarium będzie przekazywana uczestnikom na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Seminarium „Międzynarodowe prawo handlowe” pozwoli przekazać studentom podstawowy kanon wiedzy ze sfery szeroko pojętego międzynarodowego obrotu handlowego. Wypełnia lukę w edukacji w sferze prawa prywatnego postrzeganego w wymiarze międzynarodowym i porównawczym.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, prezentacja wybranych zagadnień w formie wystąpień na seminarium i aktywność podczas prowadzonej dyskusji. Seminarium będzie prowadzone w formie interaktywnej, zakładającej partycypowanie w dyskusji przez wszystkich uczestników.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Opalski
Prowadzący grup: Adam Opalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Opalski
Prowadzący grup: Adam Opalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.