Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Anatomia prawa spółek II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SKPH11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Anatomia prawa spółek II
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria
seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest pogłębiona analiza fundamentalnych zagadnień z zakresu prawa spółek handlowych z perspektywy prawnoporównawczej, funkcjonalnej i ekonomicznej analizy prawa, a także zapoznanie z najnowszym orzecznictwem i wypowiedziami doktryny z dziedziny prawa handlowego.

Ponadto, zajęcia jako proseminarium mają pogłębić umiejętność prowadzenia prawniczych badań naukowych przez ich uczestników, a w szczególności przygotować do napisania prac rocznych i prac magisterskich.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podobnie do zajęć z anatomii, kluczowych dla studentów medycyny, seminarium będzie skoncentrowane na poznaniu dokładnej budowy "pacjenta" - spółek handlowych. Zajęcia będą zmierzały do ujawnienia kluczowych problemów regulacji prawnej spółek i ich funkcjonowania, jakie muszą rozstrzygnąć najpierw prawodawcy, a później praktyka. Ujawnione zostaną naturalne dla spółek konflikty interesów między różnymi grupami interesariuszy oraz instrumenty pozwalające na ich rozwiązywanie. Problemy będą przedstawiane wieloaspektowe przy zastosowaniu różnych perspektyw: dogmatycznej, analizy orzecznictwa, porównawczej, ekonomicznej i historycznej.

Ponadto, w toku seminarium zostają poddane dyskusji najważniejsze najnowsze orzeczenia z zakresu prawa spółek i prawa handlowego.

Wreszcie, niektóre zajęcia będą miały charakter warsztatowy - zostaną poznane doskonaleniu umiejętności analizy prawniczej, zwłaszcza w kontekście opracowywania prac rocznych i prac magisterskich.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą 4 bloki zagadnień:

I. Kwestie metodologiczne (prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa, a także przygotowywanie pogłębionych analiz prawnych w kontekście prac rocznych i prac magisterskich).

II. Analiza wybranych aktualnych problemów z najnowszego orzecznictwa SN z zakresu prawa spółek handlowych.

III. Prezentacje gości - wybitnych przedstawicieli doktryny i praktyki prawa handlowego.

IV. Analiza fundamentalnych zagadnień z zakresu prawa spółek handlowych z perspektywy prawnoporównawczej, funkcjonalnej i ekonomicznej analizy prawa:

1. Pozycja prawna wspólnika (instrumenty ochrony wspólników mniejszościowych)

2. Ochrona wierzycieli spółek kapitałowych (i innych interesariuszy)

3. Ryzyko niewłaściwego wykorzystywania pozycji korporacyjnej i jego mitigowanie

4. Najważniejsze zmiany funkcjonowania spółki (zmiana umowy, formy prawnej)

5. Przejęcie kontroli nad spółką

6. Prawo korporacyjne i rynki kapitałowe

7. Prawo korporacyjne: wyzwania i ryzyka

Literatura:

R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, L. Enriques, H. Hansmann, G. Hertig, K. Hopt, H. Kanda, M. Pargendler, W.-G. Ringe, E. Rock, The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach, Oxford University Press, Oxford 2017

Dodatkowa literatura, a także orzecznictwo, zostaną wskazane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- dogłębne poznanie konstrukcji prawnej spółek handlowych

- zapoznanie się z podstawowymi problemami związanymi z regulacją prawną i funkcjonowaniem w obrocie spółek handlowych

- poznanie najnowszego orzecznictwa z zakresu prawa spółek handlowych

Umiejętności:

- pogłębienie umiejętności interpretacji przepisów prawa, zwłaszcza dotyczących materii prawa korporacyjnego

- rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy orzecznictwa i literatury

- wykształcenie warsztatu pracy prawnika w zakresie prowadzenia analizy jurydycznej, a także przygotowywania obszernych wypowiedzi - analiz

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium będzie przedstawienie krótkiej pracy pisemnej: glosy do orzeczenia z ostatnich lat albo recenzji niedawno ogłoszonej publikacji.

Kryteria dotyczące pracy:

objętość: 5-7 stron,

czcionka: Times New Roman 12

odstępy: 1,5

marginesy: standardowe

format dokumenty: docx, doc

Dodatkowo, istotnie brane pod uwagę przy zaliczeniu seminarium będzie przygotowanie do zajęć (zapoznanie się z zadanymi materiałami do przeczytania) oraz aktywny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Osajda
Prowadzący grup: Konrad Osajda
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria
seminaria monograficzne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podobnie do zajęć z anatomii, kluczowych dla studentów medycyny, seminarium będzie skoncentrowane na poznaniu dokładnej budowy "pacjenta" - spółek handlowych. Zajęcia będą zmierzały do ujawnienia kluczowych problemów regulacji prawnej spółek i ich funkcjonowania, jakie muszą rozstrzygnąć najpierw prawodawcy, a później praktyka. Ujawnione zostaną naturalne dla spółek konflikty interesów między różnymi grupami interesariuszy oraz instrumenty pozwalające na ich rozwiązywanie. Problemy będą przedstawiane wieloaspektowe przy zastosowaniu różnych perspektyw: dogmatycznej, analizy orzecznictwa, porównawczej, ekonomicznej i historycznej.

Ponadto, w toku seminarium zostają poddane dyskusji najważniejsze najnowsze orzeczenia z zakresu prawa spółek i prawa handlowego.

Wreszcie, niektóre zajęcia będą miały charakter warsztatowy - zostaną poznane doskonaleniu umiejętności analizy prawniczej, zwłaszcza w kontekście opracowywania prac rocznych i prac magisterskich.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą 4 bloki zagadnień:

I. Kwestie metodologiczne (prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa, a także przygotowywanie pogłębionych analiz prawnych w kontekście prac rocznych i prac magisterskich).

II. Analiza wybranych aktualnych problemów z najnowszego orzecznictwa SN z zakresu prawa spółek handlowych.

III. Prezentacje gości - wybitnych przedstawicieli doktryny i praktyki prawa handlowego.

IV. Analiza fundamentalnych zagadnień z zakresu prawa spółek handlowych z perspektywy prawnoporównawczej, funkcjonalnej i ekonomicznej analizy prawa:

1. Pozycja prawna wspólnika (instrumenty ochrony wspólników mniejszościowych)

2. Ochrona wierzycieli spółek kapitałowych (i innych interesariuszy)

3. Ryzyko niewłaściwego wykorzystywania pozycji korporacyjnej i jego mitigowanie

4. Najważniejsze zmiany funkcjonowania spółki (zmiana umowy, formy prawnej)

5. Przejęcie kontroli nad spółką

6. Prawo korporacyjne i rynki kapitałowe

7. Prawo korporacyjne: wyzwania i ryzyka

Literatura:

R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, L. Enriques, H. Hansmann, G. Hertig, K. Hopt, H. Kanda, M. Pargendler, W.-G. Ringe, E. Rock, The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach, Oxford University Press, Oxford 2017

Dodatkowa literatura, a także orzecznictwo, zostaną wskazane podczas zajęć.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.