Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Konstruowanie umów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SKPWIiDN01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Konstruowanie umów
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Złożony egzamin z prawa cywilnego I oraz prawa cywilnego IIA.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie na przykładach z orzecznictwa zagadnień istotnych przy przygotowywaniu umowy. Analizie zostaną poddane kluczowe problemy pojawiające się w związku ze sformułowaniem postanowień umownych oraz wynikających z nich skutków prawnych dla stron w świetle postanowień kodeksu cywilnego.

Pełny opis:

Przygotowanie poszczególnych postanowień umowy wymaga znajomości postanowień kodeksu cywilnego oraz świadomości skutków prawnych typowych postanowień umów zobowiązujących i rozporządzających. Proces przygotowywania postanowień umownych zostanie omówiony wedle poszczególnych etapów jej konstruowania :strony, przedmiot, podstawowe postanowienia umowne, dodatkowe postanowienia umowne, odpowiedzialność stron i jej ograniczenia oraz inne zagadnienia bezpośrednio związane z przygotowaniem umowy. W trakcie seminarium szczególna uwaga zostanie zwrócona na konstruowanie postanowień umownych z uwzględnieniem zakresu swobody kontraktowej oraz odpowiedzialności wynikającej z umownego ukształtowania treści stosunku prawnego,

Literatura:

Literatura i orzecznictwo będzie uzależniona od tematyki poszczególnych zajęć. Odpowiednie pozycje z literatury są zadawane studentom przed zajęciami. Stanowią one niezbędne minimum dla uczestnictwa w zajęciach. Dodatkowo studentom polecane jest zapoznanie się ze stosownym zagadnieniem w Systemie Prawa Prywatnego.

Efekty uczenia się:

Pogłębienia wiedzy teoretycznej z prawa cywilnego, koniecznej do prawidłowego praktycznego jej zastosowania. Student uzyskuje wiedzę, na jakie elementy stosunku umo wnego powinien w szczególności zwrócić uwagę, konstruując umowę, aby uniknąć niepożądanych skutków prawnych, Ponadto poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające mu prawidłowo rozpoznać istotne zagadnienia, których interpretacja pozostaje sporna, co może rzutować ostatecznie na prawidłowość sporządzenia umowy. Opanowanie tej materii stanowić będzie pomoc w przygotowaniu do egzaminów na aplikacje. Dodatkowo zajęcia pozwolą rozpoznać istotne wątpliwości, jakie pojawiają się w praktyce w związku z funkcjonowaniem podstawowych instytucji prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności i aktywności na zajęciach seminaryjnych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Prowadzący grup: Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
seminaria monograficzne

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Omówienie na przykładach z orzecznictwa zagadnień istotnych przy przygotowywaniu umowy. Analizie zostaną poddane kluczowe problemy pojawiające się w związku ze sformułowaniem postanowień umownych oraz wynikających z nich skutków prawnych dla stron w świetle postanowień kodeksu cywilnego.

Pełny opis:

Przygotowanie poszczególnych postanowień umowy wymaga znajomości postanowień kodeksu cywilnego oraz świadomości skutków prawnych typowych postanowień umów zobowiązujących i rozporządzających. Proces przygotowywania postanowień umownych zostanie omówiony wedle poszczególnych etapów jej konstruowania :strony, przedmiot, podstawowe postanowienia umowne, dodatkowe postanowienia umowne, odpowiedzialność stron i jej ograniczenia oraz inne zagadnienia bezpośrednio związane z przygotowaniem umowy. W trakcie seminarium szczególna uwaga zostanie zwrócona na konstruowanie postanowień umownych z uwzględnieniem zakresu swobody kontraktowej oraz odpowiedzialności wynikającej z umownego ukształtowania treści stosunku prawnego,

Ocena na podstawie obecności i aktywności na zajęciach seminaryjnych.

Literatura:

Literatura i orzecznictwo będzie uzależniona od tematyki poszczególnych zajęć. Odpowiednie pozycje z literatury są zadawane studentom przed zajęciami. Stanowią one niezbędne minimum dla uczestnictwa w zajęciach. Dodatkowo studentom polecane jest zapoznanie się ze stosownym zagadnieniem w Systemie Prawa Prywatnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.