Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne - Ustalanie dochodu podatkowego przedsiębiorców w świetle praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sądów - analiza wybranych podmiotów i transakcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1SKPrF04 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne - Ustalanie dochodu podatkowego przedsiębiorców w świetle praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sądów - analiza wybranych podmiotów i transakcji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Seminarium specjalizacyjne powiązane z blokiem specjalizacyjnym Ogólne prawo podatkowe lub Szczegółowe Prawo podatkowe lub z przedmiotem z grupy K Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe ( par.4 ust.3 zarządzenia Dziekana nr 1/2020 )

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest ocena funkcjonowania w praktyce regulacji podatkowych dotyczących opodatkowania wybranych transakcji i wybranych kategorii podatników przez odwołanie się do orzecznictwa sadów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych

Pełny opis:

Analiza podatkowa wybranych transakcji :

1. Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych (amortyzacja podatkowa)

Ustawowa definicja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalanie wartości początkowej dla celów amortyzacji, metody amortyzacji, inne zagadnienia szczegółowe.

2. Nabycie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części w drodze kupna

Pojęcia ustawowe przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części. Skutki podatkowe dla sprzedawcy i nabywcy.

3. Leasing

Rodzaje leasingu i ich skutki podatkowe, szczegółowe regulacje związane z przedmiotem leasingu.

4. Factoring

Rodzaje factoringu i ich skutki podatkowe.

Ustalanie i opodatkowanie dochodu wybranych kategorii podatników :

1. Podmioty powiązane

Analiza nowych przepisów dotyczących cen transferowych obowiązujących od 2019 r. Podstawowe definicje, metody badania cen transferowych , specyfika transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, dokumentacja cen transferowych, APA, korekta ceny a korekta transakcyjna (non- recognition i re-characterisation).

2. Podatkowe grupy kapitałowe

Cel, zakładanie, opodatkowanie. Wykorzystanie dla optymalizacji podatkowej.

Literatura:

H.Litwińczuk, P.Karwat, W.Pietrasiewicz, K.Tetłak " Prawo podatkowe przedsiębiorców" redakcja H.Litwińczuk Warszawa 2017

H.Litwińczuk " Międzynarodowe prawo podatkowe" Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Student rozpoznaje podstawowe problemy występujące w praktyce, związane z ustalaniem dochodu podatkowego z określonych transakcji i przez określone kategorie podatników oraz identyfikuje podstawowe rodzaje ryzyk podatkowych.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja jednego wybranego przez studenta orzeczenia sądowego z zakresu tematyki seminarium pod kątem stanu faktycznego, problemu podatkowego, stanowiska strony skarżącej i organu podatkowego, rozstrzygnięcia WSA (i jeśli występuje NSA) oraz własnej oceny tezy i rozumowania sądu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Hanna Litwińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.