Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Criminal Mock Trial

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W075S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Criminal Mock Trial
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów zainteresowanych zdobyciem lub ugruntowaniem wiedzy z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Warsztatowa forma dydaktyczna z zakresu kryminalistyki i procesu karnego polegająca na przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę sądową. W ciągu semestru studenci pod kierunkiem prowadzących zajęcia przygotowują się do rozprawy sądowej na podstawie akt sprawy i otrzymanych materiałów dydaktycznych.

Podzieleni na zespoły, uczestnicy zajęć zgłębiają teoretyczną i praktyczną wiedzę z procedury karnej i kryminalistyki, którą prezentują w trakcie symulowanej rozprawy sądowej.

Pełny opis:

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla studentów III, IV i V roku, którzy szczególnie zainteresowani są tematyką postępowania karnego i kryminalistyki.

Zajęcia są realizowane w trybie cotygodniowym. W kilku terminach, ustalonych wspólnie, czas zajęć będzie połączony z sąsiadującymi zajęciami realizowanymi w ramach bloku - w celu umożliwienia przeprowadzenia symulacji rozpraw.

Udział w zajęciach wymaga zaangażowania w związku z koniecznością przygotowania się do symulacji.

Poszczególne tematy zajęć obejmują w szczególności:

- Zajęcia wprowadzające i przedstawienie założeń przedmiotu.

- Podział na zespoły i ustalenie harmonogramu zadań.

- Podstawy prawa dowodowego; katalog dowodów w postępowaniu karnym.

- Podstawowe założenia zarzutów oskarżenia.

- Wstęp do taktyki obrony.

- Zarys konstruowania orzeczenia sądu.

- Obieg dokumentacji i taktyka przedprocesowa.

- Kontakt z uczestnikami postępowania sądowego.

- Prawne i taktyczne warunki przesłuchań (świadka, biegłego, oskarżonego).

- Przeprowadzenie symulacji rozprawy.

- Podsumowanie rezultatów pracy, objaśnianie wątpliwości procesowych.

- Etyka i etykieta sądowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Kodeks Karny,

- Kodeks Postępowania Karnego,

- S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018 (lub analogiczne źródło),

- A. Gaberle: Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007.

Dalsza literatura uzupełniająca, obejmująca wybrane pozycje monograficzne, artykuły oraz fragmenty z komentarzy, jak również wskazane orzeczenia podawana jest w toku zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. Dysponuje wszechstronną i dogłębną wiedzą z zakresu kryminalistyki i procedury karnej.

2. Zna praktyczne aspekty przygotowywania się do rozprawy sądowej.

3. Ma świadomość znaczenia pracy organów ścigania dla postępowania sądowego.

4. Zna dorobek doktryny i praktyki w zakresie udziału stron procesowych w postępowaniu karnym.

Umiejętności:

1. Potrafi aktywnie uczestniczyć w postępowaniu sądowym.

2. Umie przygotować się do rozprawy występując w różnych rolach procesowych.

3. Na podstawie zebranych informacji potrafi przygotować taktykę obrony lub oskarżenia.

4. Potrafi zaprezentować zabezpieczony w toku postępowania przygotowawczego materiał dowodowy i wykazać jego związek ze sprawą, przekładając efekty pracy organów ścigania na akt oskarżenia.

5. Umie przygotować wnioski dowodowe i sformułować pytania do biegłego, świadków, oskarżonego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę z zajęć uzyskuje się na podstawie:

- Aktywnego uczestnictwa w zajęciach (w tym w symulacji rozprawy).

- Zaliczenia pisemnego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grochowska-Wasilewska, Piotr Lewulis, Tadeusz Tomaszewski
Prowadzący grup: Anna Grochowska-Wasilewska, Piotr Lewulis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grochowska-Wasilewska, Piotr Lewulis, Tadeusz Tomaszewski
Prowadzący grup: Anna Grochowska-Wasilewska, Piotr Lewulis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.