Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Economic Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W130S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Economic Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The main objective of a lecture is to present some basic instruments of public international economic law possibly from a point of view of an international investor. The special focus is on the European Union, as subjects that provide a legal frame in international law concerning international trade and investments. The most important part concerns international trade law including World Trade Organization and its legal system as well as regional trade agreements, That part includes mainly regulations concerning trade in goods and services, intellectual property rights but also institutional and organizational aspects of the WTO law as well as dispute settlement. The lecture will also cover a problem of developing states and the EU as a member of the WTO and party of regional trade agreements. An important part of international economic law is investment law. During lecture we concentrate on investment law of the EU.

Pełny opis:

1. International Economic Law – beginnings, history, scope, basic definitions

2. World Trade Organization as an international organization – brief history, legal basis, organs and institutions, disputes settlement mechanism, WTO law in internal legal order

3. Trade in goods in the WTO legal framework – GATT, tariffs and quantitative restrictions, general exceptions, clauses of non-discrimination

4. Trade in goods in the WTO legal framework – other agreements related to goods concerning technical standards, sanitary and phytosanitary measures, agriculture, countervailing measures,

5. Trade in services – GATS, modes of trade in services, basics of liberalization, non-discriminatory clauses, exceptions,

6. Trade related aspects of intellectual property rights

7. Other agreements concluded within the framework of the WTO – , government procurement, Trade Facilitation Agreement

8. Regional Trade Agreements – logic of the Article XXIV of the WTO, scope of agreements, history of discriminatory liberalization of Trade

9. WTO and developing countries

10. European Union in international trade law

11. International investment law – investment and trade law

12. Intra-EU BITs

13. Poland and European Union and investment law

14. New concepts of the EU for dispute settlement

Literatura:

- Andrew D. Mitchell and Tania Voon, The Oxford Handbook of International Trade Law, OUP, 2012

- Matthias Heredgen, Principles of international economic law, OUP, 2013

Metody i kryteria oceniania:

attendance and essay

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)