Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne i administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4F001
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne i administracja publiczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 25.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium ma na celu:

- przygotowanie studentów do pisania prac magisterskich,

- powtórzenie podstawowych zagadnień z zakresu administracji publicznej i prawa administracyjnego,

- omawianie aktualnych problemów dotyczących administracji publicznej


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie seminarium studenci przygotowują się do napisania prac magisterskich. W tym celu omawiana jest metodyka pisania prac, studenci wybierają tematy prac, przygotowują plany prac oraz konspekty. W ramach powtórzenia tematyki omawiane są podstawowe zagadnienia z zakresu administracji publicznej i prawa administracyjnego.

Aktualne problemy administracji publicznej omawiane są w oparcie o lektury (wyroki sądowe, artykuły prasowe, teksty specjalistyczne).

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studentów do napisania prac magisterskich. W tym celu omawiana jest w pierwszej kolejności metodyka pisania prac, następnie studenci wraz z prowadzącym formułują tematy prac. Kolejnym etapem jest przygotowanie planów prac oraz konspektów, które są streszczeniem treści pracy. W ramach powtórzenia tematyki z zakresu administracji publicznej i prawa administracyjnego, studenci przygotowują prezentację na poszczególne tematy, takie jak np. prawne formy działania administracji, podmioty administrujące.

Aktualne problemy administracji publicznej omawiane są w oparcie o lektury (wyroki sądowe, artykuły prasowe, teksty specjalistyczne).

Literatura:

Zakres literatury jest zmienny i zależy od orzecznictwa i aktualnie ukazujących się tekstów.

Efekty uczenia się:

- przygotowanie i obrona pracy magisterskiej,

- znajomość aktualnej problematyki administracji publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za udział w seminarium bierze pod uwagę aktywność na zajęciach oraz postępy w pisaniu pracy magisterskiej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arwid Mednis
Prowadzący grup: Arwid Mednis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium magisterskie - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)