Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4F009S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo pracy 2200-8P014S

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo pracy 2200-8P014S

Założenia (opisowo):

Głównym celem seminarium jest samodzielne przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej pod kierunkiem osoby prowadzącej seminarium


Seminarium spełnia ponadto inne funkcje - studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa pracy (teoria oraz praktyka).

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć, przypomnimy sobie najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy, by studenci mogli jak najlepiej wybrać temat pracy magisterskiej. Z założenia, najlepiej pisać pracę magisterską na temat, który w jakiś sposób zainteresuje studenta.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci:

(1) przypomną sobie najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy

(2) wybiorą temat pracy magisterskiej

(3) napiszą plan pracy magisterskiej

(4) napiszą pracę magisterską

pod kierunkiem promotora pracy magisterskiej

Literatura:

Dowolny podręcznik z prawa pracy oraz materiały zadawane na bieżąco przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Napisanie oraz obrona pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz obecność

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)