Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dla państwa i obywateli - prawo i postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4F013S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dla państwa i obywateli - prawo i postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 25.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.


Dedykowane osobom, które pragną w swojej pracy magisterskiej podjąć zagadnienia administracyjno-prawne istotne społecznie - tj. z perspektywy obywateli, jak i państwa - oraz nauczyć się pracy badawczej właściwej dla kierunku administracja.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie seminarium uczestnicy dyskutują nad podstawowymi zagadnieniami prawa i postępowania administracyjnego, jak też poznają metodologię i metodykę pracy badawczej.

Każdy z uczestników seminarium przygotowuje prace magisterską na istotny społecznie problem lub zagadnienie, ważne z perspektywy państwa i obywateli, oraz prezentuje swoje wyniki badań na forum seminarium celem poddania dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Jakubowski
Prowadzący grup: Aleksander Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)