Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Płatnik w systemie ubezpieczenia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4K008S Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Płatnik w systemie ubezpieczenia społecznego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przepisy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wywołują wiele problemów teoretycznych i praktycznych, a regulacja prawna i wynikający z niej system poboru składek jest skomplikowany i często nieprzejrzysty. Obowiązki związane z obliczaniem i opłacaniem składek są nakładane na podmioty zatrudniające, a nieprawidłowa realizacja tych obowiązków jest zagrożona wieloma poważnymi sankcjami.

Celem zajęć jest:

- przedstawienie rodzajów i konstrukcji składek na ubezpieczenia społeczne; ich uwarunkowania (w tym zależność od tytułu ubezpieczenia), wzajemne relacje, źródła finansowania i przeznaczenie;

- nabycie umiejętności rozpoznawania konsekwencji ukształtowania zasad wynagradzania za pracę w źródłach prawa pracy oraz w indywidualnych umowach o zatrudnienie z punktu widzenia obciążeń składkami na ubezpieczenia społeczne;

- poznanie właściwości regulacji prawnej w tym zakresie i zasad ułatwiających poszukiwanie właściwych dla danego zagadnienia aktów prawnych;

- nabycie umiejętności zastosowania odpowiednich reguł oraz

- przekazanie informacji dotyczącej praw i obowiązków płatników składek wobec ubezpieczonych i Zakładu Ubezpieczeń społecznych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wiedza o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne potrzebna jest osobom zatrudnionym i podmiotom zatrudniającym w codziennym życiu i pracy. Celem zajęć jest przybliżenie pozycji płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów różnicowania składek w zależności od tytułu ubezpieczenia oraz obliczania wynagrodzenia wypłacanego osobie zatrudnianej w zależności od ukształtowania struktury wynagrodzenia. Oprócz obowiązków związanych z opłacaniem składek, zostaną przedstawione również konsekwencje ich nieopłacenia oraz stosowane na wniosek płatników składek ułatwienia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zasad wynikających ze szczegółowej, drobiazgowej regulacji prawnej. Dla płatników składek oraz dla ubezpieczonych nieprawidłowe jej zastosowanie ma bardzo poważne konsekwencje, których można jednak uniknąć wykorzystując możliwości przewidziane przez ustawodawcę. Zajęcia będą poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Płatnik składek jako podmiot systemu ubezpieczeń społecznych

2. Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych

3. Opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne: obliczenie i finansowanie

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, FEP, dokumentacja.

Pracownicze plany kapitałowe

5. Składki – nieprawidłowości

6. Płatnik zasiłków

7. Obowiązki związane z ubezpieczeniem wypadkowym i emerytalnym

8. Kontrola płatników składek.

Literatura:

Najnowsze dostępne wydanie:

G. Uścińska, Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. J. Wantoch-Rekowski

i literatura wskazywana na bieżąco przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna zasady poszukiwania właściwych aktów i przepisów prawnych różnej rangi regulujących sytuację płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz weryfikacji dostępnych informacji na ten temat.

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz identyfikując stosowny do nich punkt widzenia, w szczególności rozpoznawać zasady relacji między różnymi podmiotami aktywnymi w procesie opłacania składek i podejmowania decyzji ustawodawczych w tym zakresie.

Student prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych problemów związanych ze opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, rozpoznaje różne grupy uprawnionych do świadczeń oraz zależność pomiędzy składką a świadczeniem, rozróżnia poszczególne formy zatrudnienia i zna konsekwencje wyboru jednej z nich w zakresie obowiązków i uprawnień ich uczestników.

Student rozpoznaje tendencje rozwojowe prawa ubezpieczeń społecznych. Potrafi wskazać aksjologiczne i praktyczne dylematy kształtowania sytuacji płatnika składek i ubezpieczonego, w szczególności dotyczące wyboru zakresu i wysokości świadczeń w powiązaniu z metodami ich finansowania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: pytania otwarte i zamknięte.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dzienisiuk
Prowadzący grup: Dorota Dzienisiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.