Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo urzędnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4K010S Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo urzędnicze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień dotyczących zatrudnienia w sferze publicznej na stanowiskach urzędniczych w służbie cywilnej, służbie zagranicznej, samorządzie terytorialnym, urzędach państwowych oraz w sądach i prokuraturze.

Wykład ma za zadanie przybliżyć słuchaczom prawnoustrojowe uwarunkowania regulacji odnoszących się do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych. W toku zajęć zostaną przedstawione odmienności statusu prawnego urzędników na tle uregulowań powszechnego prawa pracy w takich kwestiach, jak: podstawy nawiązania stosunku pracy, zmiany treści i ustanie stosunku pracy oraz szczególne obowiązki oraz odpowiedzialność urzędników.-

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są kwestie związane z genezą prawa urzędniczego, jego usytuowaniem w systemie prawa oraz status prawny urzędników zatrudnionych w instytucjach publicznych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia

- geneza, pojęcie i przedmiot prawa urzędniczego oraz jego związki z prawem administracyjnym oraz prawem pracy,

- systemy zatrudniania urzędników na świecie (system kariery, system stanowisk)

- nabór na stanowiska urzędnicze w świetle konstytucyjnej zasady równego dostępu obywateli do stanowisk w sferze publicznej

-podstawy nawiązania stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem pozaumownych podstaw nawiązania stosunku pracy,

- zakres mianowania jako podstawy nawiązania stosunku pracy a problem stabilizacji zatrudnienia urzędników

- dyspozycyjność i zmiany treści stosunku pracy urzędników

- ustanie stosunku pracy urzędników

- szczególne obowiązki ciążące na urzędnikach

- odpowiedzialność urzędników ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności dyscyplinarnej

Literatura:

Literatura podstawowa:

• K.W. Baran (red.) Prawo urzędnicze, Komentarz, Warszawa 2014

• K.W. Baran (red.) System prawa pracy. TOM IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, Warszawa 2017

• Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011

• R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej. System Prawa Administracyjnego. Tom 13, Warszawa 2016

• W. Jaśkiewicz, Studia nad sytuacją prawną pracowników państwowych T. 1. Formy prawne służby państwowej w niemieckim prawie urzędniczym. Stosunek służbowy w prawie urzędniczym RP, Poznań 1961

• Kuczyński, E. Mazuczak-Jasińska, J. Stelina, System prawa Administracyjnego, Tom 11, Stosunek służbowy, Warszawa 2011,

• K. Rączka, W. Jagielski, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010

• M. Rycak, A. Rycak, J. Stelina, Ustawa o pracownikach samorządowych.Komentarz, warszawa 2013

• J. Stelina Prawo urzędnicze, Warszawa 2017

• H. Szewczyk, Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2010

• H. Szewczyk, Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012

• H. Szewczyk, Zatrudnienie w administracji publicznej, Warszawa 2014

• E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Studenci:

- znają ustawodawstwo zaliczane do prawa urzędniczego oraz potrafią interpretować przepisy okreśłające sytuację prawną urzędników

- dostrzegają konstytucyjny aspekt regulacji dotyczących zatrudnienia urzędników

- znają podstawowe instytucje prawa urzędniczego

- dostrzegają i rozumieją odrębności statusu urzędnika na tle regulacji kodeksu pracy dotyczących pracowników

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubowik
Prowadzący grup: Anna Dubowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.