Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja imperium rzymskiego. Doświadczenia praktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4S002 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Administracja imperium rzymskiego. Doświadczenia praktyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest przedstawienie studentom uniwersalnych problemów, przed którymi staje administracja, na konkretnych historycznych przykładach, zaczerpniętych z dziejów antycznego Rzymu. Przykłady te dotyczą zagadnień takich jak problem relacji między zarządem centralnym a lokalnym, konieczność reform związanych ze zmianą charakteru władzy publicznej, problem powierzania zadań administracyjnych podmiotom prywatnym, inwestycje publiczne, zarządzanie infrastrukturą publiczną etc.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

W toku wykładu przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

1. Model polityczny a administracja: od miasta-państwa do monarchii terytorialnej.

2. Miasto-państwo i jego system sojuszy: pierwszy model administrowania terytorium

3. Pax Romana: model polityczny i system administracji wczesnego cesarstwa.

4. Municipia i civitates: u źródeł samorządu terytorialnego?

5. W stronę jednolitej biurokracji cesarskiej.

6. „Prywatyzacja zadań publicznych” na przykładzie spółek publikańskich.

7. „Pieniądz nie śmierdzi” – geneza fiskusa i rzymskie doświadczenia z podatkami.

8. „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”: infrastruktura publiczna.

Literatura:

A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, „Prawo rzymskie publiczne”, Warszawa 2010;

J. Zabłocki, A. Tarwacka, „Publiczne prawo rzymskie”, Warszawa 2011;

A. Ziółkowski, „Historia Rzymu”, Poznań 2004.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu słuchacz będzie potrafił wskazać konkretne problemy z zakresu administracji i prawa publicznego oraz przykłady ich historycznych rozwiązań. Nabędzie podstawową wiedzę w zakresie historii administracji rzymskiej i będzie w stanie posługiwać się odnoszącą się do niej siatką pojęciową, a także odnieść poznane terminy do współczesności. Będzie potrafił wskazać różnice między formami zarządzania publicznego i administracji charakterystycznymi dla różnych form państwowości i ustrojów politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ostatnich zajęciach słuchacze napiszą sprawdzian w formie testu zamkniętego. Ponadto przy ocenie końcowej brana będzie pod uwagę ich aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rudnicki
Prowadzący grup: Jan Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rudnicki
Prowadzący grup: Jan Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.