Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relacje administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi - wyzwania i szanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4S007 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Relacje administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi - wyzwania i szanse
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem konwersatorium jest prezentacja problematyki relacji administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Słuchacze poznają podstawowe zagadnienia związane z sektorem pozarządowym w Polsce i w Europie oraz szanse i zagrożenia jakie wypływaj ze współpracy między sektorem publicznym a pozarządowym. Podstawowym celem wykładu jest uwypuklenie specyficznych cech charakterystycznych dla sektora pozarządowego oraz możliwych form współpracy.

Pełny opis:

Program szczegółowy:

1. Organizacje pozarządowe, definicja, formy prawne

2. Formy współpracy na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

4. Relacje administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Polski

5. Relacje administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na przykładzie innych państw UE

W ramach zajęć studenci będą analizować wybrane akty prawne, programy współpracy, rozwiązywać kazusy, przygotowywać prezentacje oraz przeprowadzać analizę SWOT.

Literatura:

Danuta Plecka, Ewa Ganowicz, Patrycja Rutkowska(red.) Administracja publiczna : zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018

Marka Rymszy, Grzegorza Makowskiego, Magdaleny Dudkiewicz (red) Państwo a trzeci sektor : prawo i instytucje w działaniu, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007.

Leszek K. Gilejko, Beata Błaszczyk, Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym : rola organizacji pozarządowych ,Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2009.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną.

Student potrafi wskazać jakie są formy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną.

Student umie ocenić w jakich okolicznościach faktycznych należy odwołać się do której z tych form.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć

- referat wygłaszane przez studentów (zgodnie z zainteresowaniem studenta i według porozumienia z osobą prowadzącą zajęcia)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Kulińska-Kępa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Kulińska-Kępa
Prowadzący grup: Zuzanna Kulińska-Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.