Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli socjologicznej i ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4S010 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Historia myśli socjologicznej i ekonomicznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza wynikająca z zaawansowania studiów.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest prezentacja podstawowych informacji o głównych kierunkach rozwoju myśli ekonomicznej ukazanej w zależności od rozwoju myśli społecznej (głównie socjologii) podejmującej problematykę gospodarowania.

Pełny opis:

Konwersatorium stanowi prezentację rozwoju myśli ekonomicznej i jej zależności z rozwojem myśli społecznej. Przedmiotem wykładu będzie ukazanie zależności między refleksją społeczną a ekonomiczną a także ukazanie społecznych źródeł i konsekwencji ważniejszych koncepcji ekonomicznych, ich kontekstu kulturowego i politycznego. Prezentacja obejmowała będzie główne kierunki socjologiczne mające kontekst ekonomiczny, po stronie zaś myśli ekonomicznej przedstawione będą wczesne koncepcje ekonomiczne, ich klasyczne kontynuacje i nurty alternatywne. Celem wykładu jest pokazanie paralelności rozwoju refleksji ekonomicznej i socjologicznej.

Literatura:

1. Danuta Drabińska, Miniwykłady z historii myśli ekonomicznej, Od merkantylizmu do monetaryzmu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007;

2. Janusz Justyński, Izabela Justyńska, Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012;

3. Wacław Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, (wydanie III, zmienione lub wydania nowsze).

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

przyswojenie wiadomości dotyczących podstawowych pojęć socjologii ogólnej, wiadomości dotyczących historii myśli socjologicznej i ekonomicznej, poznanie prekursorów i znaczących przedstawicieli obydwu nurtów i zaznajomienie z ich osiągnięciami, poznanie źródeł współczesnych sporów dotyczących społecznych kontekstów ważnych nurtów współczesnej ekonomii.

W zakresie umiejętności:

opanowanie podstawowych umiejętności w zakresie posługiwania się terminologią socjologiczną i ekonomiczną, rozpoznawanie społecznych źródeł i konsekwencji praktycznego realizowania koncepcji ekonomicznych; rozpoznawanie elementów wspólnych i różnicujących naukowe zainteresowania społecznymi kontekstami zjawisk ekonomicznych; formułowania własnych opinii w tym zakresie w oparciu o umiejętność prawidłowej interpretacji i objaśniania zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich kulturowych kontekstów.

W zakresie innych kompetencji:

lepsze rozumienie współczesnych procesów gospodarczych i społecznych, dostrzeganie związków między różnymi wymiarami życia społecznego i gospodarczego, nabycie umiejętności postrzegania zjawisk społecznych o charakterze wieloczynnikowym; dostrzegania znaczenie zróżnicowania kulturowego w procesach gospodarczych.

Po zakończeniu procesu uczenia student:

• określić przedmiot socjologii i ekonomii i wyodrębnić je spośród dziedzin pokrewnych;

• zaprezentować podstawowe kierunki zainteresowań badawczych obydwu dyscyplin;

• przedstawić podstawowe założenia głównych kierunków myśli ekonomicznej i paralelnych dla nich koncepcji socjologicznych;

• rozpoznawać społeczne konsekwencji praktycznych aplikacji doktryn ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach.

Zaliczenie pisemne w formie testu.

Praktyki zawodowe:

nie są przewidywane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Cywiński
Prowadzący grup: Zbigniew Cywiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Stępkowski
Prowadzący grup: Aleksander Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.