Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7C12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza podatkowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest metodyka analizy podatkowej oraz analiza skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu. Omawiane na zajęciach przykłady problemów poddanych analizie zostały wybrane pod kątem przygotowania do egzaminu na doradcę podatkowego.

Pełny opis:

1. Metodyka dokonywania analizy podatkowej.

2. Przykłady czynności poddawanych analizie podatkowej:

Analiza porównawcza pojęć księgi podatkowe i księgi rachunkowe oraz pojęcia „działalność gospodarcza” na gruncie ustaw podatkowych.

Opodatkowanie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Analiza skutków podatkowych zbycia rzeczy ruchomej stanowiącej środek trwały w okresie amortyzacji po dwóch latach od daty nabycia.

Analiza opodatkowania przekazania lub udzielenia licencji do praw autorskich.

Wierzytelności nieściągalne – warunki uznania i analiza skutków podatkowych w podatkach dochodowych i podatku od towarów i usług.

Analiza podatkowa wniesienia aportu przez osobę prawną do spółki jawnej.

Analiza skutków podatkowych wypłaty dywidendy.

Analiza możliwości i warunków dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika przed wydaniem decyzji wymiarowych.

Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne w podatkach dochodowych.

Analiza konsekwencji świadomego nieewidencjonowania przez podatnika 10% ogółu przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Analiza skutków podatkowych zawarcia umowy małżeńskiej o rozdzielności majątkowej.

Analiza momentu powstania przychodu i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla wykonanej usługi budowlanej, w której zapłata nastąpiła 60 dni po wykonaniu usługi.

Analiza porównawcza warunków stosowania stawki podatku od towarów i usług 0% w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Analiza możliwości, warunków i stawek opodatkowania usług transportowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zbycie akcji (udziałów w celu umorzenia) na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Analiza metod szacowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Literatura:

Wykaz pytań na egzamin na doradcę podatkowego

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

– rozumie metodykę dokonywania analizy podatkowej,

– stosuje metody rozumowania prawniczego,

– analizuje skutki podatkowe przykładowych czynności lub transakcji.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Tetłak
Prowadzący grup: Karolina Tetłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest metodyka analizy podatkowej oraz analiza skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu. Omawiane na zajęciach przykłady problemów poddanych analizie zostały wybrane pod kątem przygotowania do egzaminu na doradcę podatkowego.

Pełny opis:

1. Metodyka dokonywania analizy podatkowej.

2. Przykłady czynności poddawanych analizie podatkowej:

Analiza porównawcza pojęć księgi podatkowe i księgi rachunkowe oraz pojęcia „działalność gospodarcza” na gruncie ustaw podatkowych.

Opodatkowanie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Analiza skutków podatkowych zbycia rzeczy ruchomej stanowiącej środek trwały w okresie amortyzacji po dwóch latach od daty nabycia.

Analiza opodatkowania przekazania lub udzielenia licencji do praw autorskich.

Wierzytelności nieściągalne – warunki uznania i analiza skutków podatkowych w podatkach dochodowych i podatku od towarów i usług.

Analiza podatkowa wniesienia aportu przez osobę prawną do spółki jawnej.

Analiza skutków podatkowych wypłaty dywidendy.

Analiza możliwości i warunków dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika przed wydaniem decyzji wymiarowych.

Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne w podatkach dochodowych.

Analiza konsekwencji świadomego nieewidencjonowania przez podatnika 10% ogółu przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Analiza skutków podatkowych zawarcia umowy małżeńskiej o rozdzielności majątkowej.

Analiza momentu powstania przychodu i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla wykonanej usługi budowlanej, w której zapłata nastąpiła 60 dni po wykonaniu usługi.

Analiza porównawcza warunków stosowania stawki podatku od towarów i usług 0% w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Analiza możliwości, warunków i stawek opodatkowania usług transportowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zbycie akcji (udziałów w celu umorzenia) na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Analiza metod szacowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Literatura:

Wykaz pytań na egzamin na doradcę podatkowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.