Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe: opodatkowanie dochodu i majątku - proseminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7D4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe: opodatkowanie dochodu i majątku - proseminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

wymagana wiedza podstawowa z zakresu podatków

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium są wybrane, najczęściej kontrowersyjne problemy z zakresu podatków dochodowych, takie jak problematyka kosztów uzyskania przychodów, ich rozliczania w czasie i dokumentowania, pojęcie przychodu podatkowego oraz wybrane zagadnienia z zakresu podatku od nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania budowli.

Pełny opis:

1.Ogólne zagadnienia związane z ustalaniem i opodatkowaniem dochodu.

2. Pojęcie kosztów uzyskania przychodu. Definicja ustawowa. Linie orzecznicze.

3. Udokumentowanie poniesienia kosztu, przypisanie do okresu podatkowego, różnice kursowe.

4. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.

5. Wybrane zagadnienia z zakresu kosztów uzyskania przychodów : reklama, reprezentacja, sponsoring.

6. Kazusy ilustrujące kontrowersyjne zagadnienia z zakresu kosztów uzyskania przychodów (interpretacje organów podatkowych, orzeczenia sądów).

7. Pojęcie przychodu podatkowego.

8. Moment powstania przychodu. Zasada kasowa. Zasada memoriałowa.

9. Świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika jako przychód pracownika ( zagadnienia kontrowersyjne).

10. Nieodpłatne świadczenia jako przychód podatkowy.

11. Kazusy ilustrujące kontrowersyjne zagadnienia dotyczące przychodu podatkowego ( interpretacje organów podatkowych, orzeczenia sądów)

12. Amortyzacja podatkowa

13. Kazusy ilustrujące kontrowersyjne zagadnienia z zakresu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ( interpretacje organów podatkowych, orzeczenia sądów)

14. Opodatkowanie stron umowy leasingu.

15 Konstrukcja podatku od nieruchomości

16. Pojęcie budowli na gruncie podatku od nieruchomości

17. Problemy związane z opodatkowaniem wybranych typów budowli .

Literatura:

Prawo Finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe. Wolters Kluwer Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– rozpoznaje podstawowe problemy związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych

– wyjaśnia zasady ustalania i opodatkowania dochodu podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

- analizuje umowy i zdarzenia prawne występujące w obrocie gospodarczym pod kątem ich skutków w podatkach dochodowych i majątkowych

-zna podstawowe zasady i problemu dotyczące opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w oparciu o aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.