Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa handlowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8K01a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa handlowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 3.50
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Nie dotyczy

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć będzie dotyczyła najważniejszych zagadnień prawa handlowego. Celem zajęć jest przedstawienie studentom zasad tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Omawiane będą niektóre instytucje handlowe uregulowane w kodeksie cywilnym.

Pełny opis:

1. Prawo handlowe jako autonomiczna część prawa cywilnego. Historyczny rozwój prawa spółek. Ustawodawstwo handlowe. Pojęcie spółki w polskim systemie prawnym.

2. Klasyfikacja spółek. Spółka jawna jako podstawowy model spółek osobowych. Konstrukcja i zasady tworzenia i rejestracji spółki jawnej. Spółka jawna a spółka cywilna.

3. Spółka jawna: reprezentacja, prowadzenie spraw, odpowiedzialność za zobowiązania.

4. Likwidacja spółki jawnej.

5. Cel funkcjonowania spółki partnerskiej. Odpowiedzialność za zobowiązania i reprezentacja w spółce partnerskiej.

5. Spółka komandytowa. Typy wspólników i odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

6.Spółka komandytowo-akcyjna. Typy wspólników, organy spółki komandytowo-akcyjnej.

7. Prosta spółka akcyjna. Uzasadnienie wprowadzenia do KSH nowego typu spółki. Konstrukcja prostej spółki akcyjnej. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.

8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: pojęcie organu, rodzaje organów, reprezentacja i prowadzenie spraw, nadzór, prawa i obowiązki udziałowców, pojęcie kapitału zakładowego i jego funkcje, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zgromadzenie wspólników.

9. Spółka akcyjna: system organów, reprezentacja i prowadzenie spraw, nadzór, prawa i obowiązki akcjonariuszy, walne zgromadzenie, dematerializacja akcji, rejestr akcjonariuszy, rodzaje podwyższania i obniżenia kapitału zakładowego.

10. Transformacje spółek: łączenie, podział, przekształcanie spółek.

Literatura:

K. Bilewska, A. Chłopecki. Prawo handlowe, Wydawnictwo C.H.Beck (najnowsze wydanie podręcznika).

A. Kidyba, Prawo handlowe, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa (najnowsze wydanie podręcznika).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student: ma uzyskać wiedzę w zakresie najważniejszych instytucji prawa handlowego. Student ma wiedzę o zasadach tworzenia oraz funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych. Student potrafi analizować samodzielnie akty ustawodawstwa handlowego i cywilnego. Student potrafi wyciągnąć własne wnioski co do wykładni norm prawa handlowego.

Metody i kryteria oceniania:

Po ukończeniu przedmiotu student ma uzyskać podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych instytucji prawa spółek handlowych. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie aktywności studenta podczas zajęć oraz przeprowadzonego egzaminu (może być w formie testu).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Turłukowski
Prowadzący grup: Jarosław Turłukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Turłukowski
Prowadzący grup: Jarosław Turłukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Tematyka zajęć będzie dotyczyła najważniejszych zagadnień prawa handlowego. Celem zajęć jest przedstawienie studentom zasad tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Omawiane będą niektóre instytucje handlowe uregulowane w kodeksie cywilnym.

Pełny opis:

1. Prawo handlowe jako autonomiczna część prawa cywilnego. Historyczny rozwój prawa spółek. Ustawodawstwo handlowe. Pojęcie spółki w polskim systemie prawnym.

2. Klasyfikacja spółek. Spółka jawna jako podstawowy model spółek osobowych. Konstrukcja i zasady tworzenia i rejestracji spółki jawnej. Spółka jawna a spółka cywilna.

3. Spółka jawna: reprezentacja, prowadzenie spraw, odpowiedzialność za zobowiązania.

4. Likwidacja spółki jawnej.

5. Cel funkcjonowania spółki partnerskiej. Odpowiedzialność za zobowiązania i reprezentacja w spółce partnerskiej.

5. Spółka komandytowa. Typy wspólników i odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

6.Spółka komandytowo-akcyjna. Typy wspólników, organy spółki komandytowo-akcyjnej.

7. Prosta spółka akcyjna. Uzasadnienie wprowadzenia do KSH nowego typu spółki. Konstrukcja prostej spółki akcyjnej. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.

8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: pojęcie organu, rodzaje organów, reprezentacja i prowadzenie spraw, nadzór, prawa i obowiązki udziałowców, pojęcie kapitału zakładowego i jego funkcje, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zgromadzenie wspólników.

9. Spółka akcyjna: system organów, reprezentacja i prowadzenie spraw, nadzór, prawa i obowiązki akcjonariuszy, walne zgromadzenie, dematerializacja akcji, rejestr akcjonariuszy, rodzaje podwyższania i obniżenia kapitału zakładowego.

10. Transformacje spółek: łączenie, podział, przekształcanie spółek.

Literatura:

K. Bilewska, A. Chłopecki. Prawo handlowe, Wydawnictwo C.H.Beck (najnowsze wydanie podręcznika).

A. Kidyba, Prawo handlowe, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa (najnowsze wydanie podręcznika).

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.