Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8K05a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 3.50
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są zagadnienia ochrony praw własności intelektualnej, przede

wszystkim praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. W toku

wykładu omówione są w szczególności zagadnienia poszczególnych przedmiotów ochrony

(dóbr) własności intelektualnej, treści praw własności intelektualnej, obrotu tymi prawami

oraz ich ustania.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest problematyce ochrony własności intelektualnej. W trakcie wykładu

omówione są następujące zagadnienia:

1. Zagadnienia ogólne prawa własności intelektualnej – źródła prawa (krajowego,

unijnego i międzynarodowego), pojęcie dobra niematerialnego, charakterystyka praw

podmiotowych własności intelektualnej

2. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Utwory pracownicze. Autorskie prawa

osobiste – pojęcie i cywilnoprawna ochrona

3. Autorskie prawa majątkowe – pojęcie, czas ochrony, dozwolony użytek, wyczerpanie,

obrót autorskimi prawami majątkowymi, pojęcie pola eksploatacji, cywilnoprawna

ochrona

4. Ochrona programów komputerowych w prawie autorskim. Ochrona wizerunku i

tajemnicy korespondencji w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prawa pokrewne. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi –

wzmianka

5. Prawo patentowe - wynalazek jako przedmiot patentu, prawa twórcy wynalazku,

podmiot prawa do uzyskania patentu, pierwszeństwo do uzyskania patentu, treść i

naruszenie patentu, ograniczenia patentu, wyczerpanie patentu, unieważnienie i

wygaśnięcie patentu

6. Ochrona znaków towarowych - pojęcie i funkcje znaku towarowego, przeszkody

udzielenia prawa ochronnego, treść i naruszenie prawa ochronnego, ograniczenia

prawa ochronnego, wyczerpanie prawa ochronnego, unieważnienie i wygaśnięcie

prawa ochronnego

7. Ochrona wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Obrót prawami własności

przemysłowej, w tym umowy o przeniesienie praw i umowy licencyjne.

Cywilnoprawna ochrona własności przemysłowej.

8. Prawa sui generis (ochrona baz danych, ochrona odmian roślin). Ochrona dóbr

niematerialnych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jednolite unijne prawa

własności intelektualnej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

2. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, C. H. Beck, wyd. 2.,

Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca (podręczniki)

1. M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, Prawo autorskie. Zarys problematyki, Warszawa

2020

2. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i

jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca (komentarze, opracowania systemowe)

1. Ustawy autorskie. Komentarze, t. I i II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2020

2. Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz, red. W. Machała, R. M. Sarbiński,

Warszawa 2019

3. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, wyd. 4

4. Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015

5. Prawo własności przemysłowej. Komentarz. red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020

6. System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 4, Warszawa 2017

7. System Prawa Prywatnego, t. 14A, t. 14B, t. 14C, Prawo własności przemysłowej, red. J.

Skubisz, Warszawa 2017

8. System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K.

Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnik wykładu powinien po jego zakończeniu: znać katalog dóbr i praw własności

intelektualnej, posiadać wiedzę dotyczącą zakresu czasowego poszczególnych praw, a także

dotyczącą ich treści i naruszenia, posiadać wiedzę dotyczącą umów z zakresu własności

intelektualnej, znać cywilnoprawne konsekwencje naruszenia praw własności intelektualnej.

Metody zaliczenia:

Do zaliczenia przedmiotu wymagana jest obecność na zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność

nieusprawiedliwiona). Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żelechowski
Prowadzący grup: Łukasz Żelechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są zagadnienia ochrony praw własności intelektualnej, przede

wszystkim praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. W toku

wykładu omówione są w szczególności zagadnienia poszczególnych przedmiotów ochrony

(dóbr) własności intelektualnej, treści praw własności intelektualnej, obrotu tymi prawami

oraz ich ustania.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest problematyce ochrony własności intelektualnej. W trakcie wykładu

omówione są następujące zagadnienia:

1. Zagadnienia ogólne prawa własności intelektualnej – źródła prawa (krajowego,

unijnego i międzynarodowego), pojęcie dobra niematerialnego, charakterystyka praw

podmiotowych własności intelektualnej

2. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Utwory pracownicze. Autorskie prawa

osobiste – pojęcie i cywilnoprawna ochrona

3. Autorskie prawa majątkowe – pojęcie, czas ochrony, dozwolony użytek, wyczerpanie,

obrót autorskimi prawami majątkowymi, pojęcie pola eksploatacji, cywilnoprawna

ochrona

4. Ochrona programów komputerowych w prawie autorskim. Ochrona wizerunku i

tajemnicy korespondencji w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prawa pokrewne. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi –

wzmianka

5. Prawo patentowe - wynalazek jako przedmiot patentu, prawa twórcy wynalazku,

podmiot prawa do uzyskania patentu, pierwszeństwo do uzyskania patentu, treść i

naruszenie patentu, ograniczenia patentu, wyczerpanie patentu, unieważnienie i

wygaśnięcie patentu

6. Ochrona znaków towarowych - pojęcie i funkcje znaku towarowego, przeszkody

udzielenia prawa ochronnego, treść i naruszenie prawa ochronnego, ograniczenia

prawa ochronnego, wyczerpanie prawa ochronnego, unieważnienie i wygaśnięcie

prawa ochronnego

7. Ochrona wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Obrót prawami własności

przemysłowej, w tym umowy o przeniesienie praw i umowy licencyjne.

Cywilnoprawna ochrona własności przemysłowej.

8. Prawa sui generis (ochrona baz danych, ochrona odmian roślin). Ochrona dóbr

niematerialnych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jednolite unijne prawa

własności intelektualnej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

2. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, C. H. Beck, wyd. 2.,

Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca (podręczniki)

1. M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, Prawo autorskie. Zarys problematyki, Warszawa

2020 K.

Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015

2. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i

jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca (komentarze, opracowania systemowe)

1. Ustawy autorskie. Komentarze, t. I i II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2020

2. Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz, red. W. Machała, R. M. Sarbiński,

Warszawa 2019

3. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, wyd. 4

4. Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015

5. Prawo własności przemysłowej. Komentarz. red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020

6. System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 4, Warszawa 2017

7. System Prawa Prywatnego, t. 14A, t. 14B, t. 14C, Prawo własności przemysłowej, red. J.

Skubisz, Warszawa 2017

8. System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.