Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka komunalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8K06a Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Gospodarka komunalna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 3.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Przedmiot służy przedstawieniu istoty gospodarki komunalnej oraz zasad jej prowadzenia m.in. w kontekście zadań jednostek samorządu terytorialnego, a także z zakresu prowadzenie przez nie (i przez ich jednostki organizacyjne) działalności gospodarczej. Student nabywa umiejętność korzystania z aktów prawnych normujących prowadzenie gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i ich jednostki organizacyjne (w szcz. zakłady budżetowe i spółki).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach wykładu zostanie przekazana wiedza na temat pojęcia gospodarki komunalnej, zasad jej wykonywania w różnych formach organizacyjno-prawnych, przy uwzględnieniu wybranych obszarów aktywności gospodarczej.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostanie przekazana wiedza na temat pojęcia gospodarki komunalnej, zasad jej wykonywania w różnych formach organizacyjno-prawnych, przy uwzględnieniu wybranych obszarów aktywności gospodarczej.

Student ma uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu gospodarki komunalnej, posiadać umiejętność posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla tego tematu. Ma poznać materiał normatywny i poglądy w doktrynie.

Zostanie przedstawiona treść przepisów, w szczególności zostaną poruszone następujące zagadnienia:

- zakres zadań gmin, powiatów i samorządów województw

- prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i przez ich jednostki organizacyjne (w tym osoby prawne).

- wykonywanie gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach prowadzonej współpracy

- pojęcie mienia komunalnego, mienia powiatowego i województwa,

- regulacje ustawy o gospodarce komunalnej w szczególności związane z funkcjonowaniem zakładów budżetowych i spółek praw handlowego

Literatura:

Ustawa o gospodarce komunalnej . Komentarz. C. Banasiński, K. Jaroszyński, Wolters Kluwer 2017

Akty normatywne:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668)

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę z zakresu gospodarki komunalnej i związanych z nią instytucji prawnych, potrafi samodzielnie interpretować regulacje prawne, rozumie zasady odnoszące się do tej sfery w kontekście zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu jednokrotnego wyboru.

Ocena z egzaminu stanowi 100% oceny z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Maćkowiak
Prowadzący grup: Jarosław Maćkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Maćkowiak
Prowadzący grup: Jarosław Maćkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.