Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System oświaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8K16b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System oświaty
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 3.50
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania polskiego systemu oświaty i obejmuje takie zagadnienia, jak m.in. struktura systemu oświaty i źródła prawa oświatowego, uregulowania dotyczące uczniów, nauczycieli oraz innych podmiotów należących do systemu oświaty, prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są prezentacji podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego systemu oświaty i obejmują następujące tematy:

Zagadnienia wstępne. Źródła prawa oświatowego

Struktura systemu oświaty

Uczniowie. Status prawny ucznia. Prawa i obowiązki. Samorząd

Egzaminy wewnętrzne (ocenianie postępów w nauce). Egzaminy zewnętrzne

Rekrutacja do szkół

Pomoc materialna dla uczniów

Założenie szkoły

Prowadzenie szkoły

Status prawny nauczyciela. Prawa i obowiązki

Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli. Kwalifikacje i awansy zawodowe

Czas pracy i urlopy nauczycieli

Organy światowe. Krajowa Rada Oświatowa, Samorządowe rady oświatowe, Rady szkoły, Rady rodziców

Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Literatura:

Balicki A. i in., Reforma oświaty, Warszawa 2017

Barański A., Szymańska M., Rozwadowska-Skrzeczyńśka J., Karta nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2018

Gawroński K., Kwiatkowski S.M. (red.), Meritum prawa oświatowego, Warszawa 2016

Pilich M. (red.), Olszewski A., Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2021

Pyter M., Kształtowanie się prawnego systemu oświaty w Polsce w latach 1918-1939, Lublin 2020

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

-definiuje i opisuje podstawowe instytucje prawa oświatowego

- zna i rozumie zasady funkcjonowania, ustrój oraz strukturę systemu oświaty

- zna i rozumie kluczowe pojęcia, konstrukcje i instrumenty z zakresu prawa oświatowego

- zna i rozumie relacje zachodzące pomiędzy instytucjami oraz podmiotami prawa oświatowego

- uzasadnia zastosowanie określonych instytucji prawa oświatowego

- ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa oświatowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej. Wymagania: znajomość zagadnień prezentowanych w trakcie wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Valeri Vachev
Prowadzący grup: Valeri Vachev
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania polskiego systemu oświaty i obejmuje takie zagadnienia, jak m.in. struktura systemu oświaty i źródła prawa oświatowego, uregulowania dotyczące uczniów, nauczycieli oraz innych podmiotów należących do systemu oświaty, prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są prezentacji podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego systemu oświaty i obejmują następujące tematy:

Zagadnienia wstępne. Źródła prawa oświatowego

Struktura systemu oświaty

Uczniowie. Status prawny ucznia. Prawa i obowiązki. Samorząd

Egzaminy wewnętrzne (ocenianie postępów w nauce). Egzaminy zewnętrzne

Rekrutacja do szkół

Pomoc materialna dla uczniów

Założenie szkoły

Prowadzenie szkoły

Status prawny nauczyciela. Prawa i obowiązki

Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli. Kwalifikacje i awansy zawodowe

Czas pracy i urlopy nauczycieli

Organy światowe. Krajowa Rada Oświatowa, Samorządowe rady oświatowe, Rady szkoły, Rady rodziców

Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Literatura:

Balicki A. i in., Reforma oświaty, Warszawa 2017

Barański A., Szymańska M., Rozwadowska-Skrzeczyńśka J., Karta nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2018

Gawroński K., Kwiatkowski S.M. (red.), Meritum prawa oświatowego, Warszawa 2016

Pilich M. (red.), Olszewski A., Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2021

Pyter M., Kształtowanie się prawnego systemu oświaty w Polsce w latach 1918-1939, Lublin 2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.