Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstytucyjne podstawy administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8P001S Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjne podstawy administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony analizie konstytucyjnych podstaw działania administracji publicznej. Celem wykładu jest wyjaśnienie charakteru prawnego Konstytucji RP jako najwyższego źródła prawa, omówienie konstytucyjnego statusu jednostki wobec administracji publicznej oraz scharakteryzowanie konstytucyjnych kompetencji organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:

1. Konstytucja jako ustawa zasadnicza oraz zasady ustroju RP

2. Konstytucyjny status jednostki (w szczególności wobec administracji publicznej)

3. Źródła prawa i Trybunał Konstytucyjny

4. Prawo wyborcze i referendum ogólnokrajowe

5. Sejm – organizacja, działanie, funkcje

6. Rada Ministrów i Prezydent

7. Konstytucyjne podstawy działania władzy sądowniczej

Literatura:

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2019 (wybrane fragmenty)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu nauki student umie:

- zdefiniować na czym polega szczególny charakter Konstytucji jako aktu normatywnego

- wymienić i omówić zasady ustroju RP

- scharakteryzować treść wybranych praw i wolności konstytucyjnych

- omówić charakterystykę systemu źródeł prawa RP

- scharakteryzować status i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego

- omówić podstawy prawa wyborczego w Konstytucji RP

- omówić instytucję referendum ogólnokrajowego

- scharakteryzować organizacje wewnętrzną Sejmu i sposób jego działania

- omówić funkcję ustawodawczą i kontrolną Sejmu

- omówić pozycje, skład i kompetencję Rady Ministrów

- scharakteryzować konstytucyjny status Prezydenta RP

- omówić konstytucyjne zasady dotyczące władzy sądowniczej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Student otrzymuje formularz z trzema pytaniami otwartymi, z których ma odpowiedzieć na wybrane przez siebie dwa pytania. Łącza suma punktów, jaką można uzyskać z pisemnego egzaminu z prawa konstytucyjnego, wynosi 10. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie, co najmniej 6 punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik, Monika Żabicka-Kłopotek
Prowadzący grup: Maciej Berek, Klaudia Dąbrowska, Konrad Rydel, Monika Żabicka-Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.