Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8P009
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucje Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Bach-Golecka
Prowadzący grup: Dobrochna Bach-Golecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie z podstawowymi instytucjami Unii Europejskiej – ich konstrukcją, kompetencjami oraz regułami współdziałania. W szczególności, w trakcie wykładu będą analizowane następujące zagadnienia dotyczące prawa i praktyki funkcjonowania instytucji UE.

Pełny opis:

• Ewolucja integracji europejskiej. Traktaty konstytucyjne Unii Europejskiej. Zasady działania UE. Polityki i kompetencje UE

• Instytucje UE. Ramy instytucjonalne UE. Zasady działania instytucji UE

• Obywatelstwo Unii Europejskiej

• Parlament Europejski. Rola parlamentów krajowych w UE

• Komisja Europejska. Plan działania Komisji Europejskiej

• Rada Europejska i jej znaczenie w UE. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

• Rada. Proces prawodawczy w UE. Źródła prawa wtórnego w UE

• Zasady prawa UE

• Procesy decyzyjne w UE. Prawo miękkie

• Trybunał Sprawiedliwości UE. Procedura prejudycjalna

• Procedury kontrolne w UE

• Budżet UE. Europejski Bank Centralny. Trybunał Obrachunkowy

• Organy doradcze (Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów). Agencje

• Rzecznik Praw Obywatelskich UE. Ochrona praw człowieka w UE

• Polska w UE

Literatura:

Literatura:

• J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2023

• D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, European Union Law. Text and Materials, Cambridge 2019

• P. Craig, G. de Burca, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford 2020

• A. Gołębiewska, S. Jupa, Instytucje Unii Europejskiej, Warszawa 2022

• M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2019

• A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Nowy podręcznik prawa Unii Europejskiej: instytucje i porządek prawny, prawo materialne, Warszawa 2022.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Bach-Golecka
Prowadzący grup: Dobrochna Bach-Golecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie z podstawowymi instytucjami Unii Europejskiej – ich konstrukcją, kompetencjami oraz regułami współdziałania. W szczególności, w trakcie wykładu będą analizowane następujące zagadnienia dotyczące prawa i praktyki funkcjonowania instytucji UE.

Pełny opis:

• Ewolucja integracji europejskiej. Traktaty konstytucyjne Unii Europejskiej. Zasady działania UE. Polityki i kompetencje UE

• Instytucje UE. Ramy instytucjonalne UE. Zasady działania instytucji UE

• Obywatelstwo Unii Europejskiej

• Parlament Europejski. Rola parlamentów krajowych w UE

• Komisja Europejska. Plan działania Komisji Europejskiej

• Rada Europejska i jej znaczenie w UE. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

• Rada. Proces prawodawczy w UE. Źródła prawa wtórnego w UE

• Zasady prawa UE

• Procesy decyzyjne w UE. Prawo miękkie

• Trybunał Sprawiedliwości UE. Procedura prejudycjalna

• Procedury kontrolne w UE

• Budżet UE. Europejski Bank Centralny. Trybunał Obrachunkowy

• Organy doradcze (Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów). Agencje

• Rzecznik Praw Obywatelskich UE. Ochrona praw człowieka w UE

• Polska w UE

Literatura:

Literatura:

• J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2023

• D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, European Union Law. Text and Materials, Cambridge 2019

• P. Craig, G. de Burca, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford 2020

• A. Gołębiewska, S. Jupa, Instytucje Unii Europejskiej, Warszawa 2022

• M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2019

• A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Nowy podręcznik prawa Unii Europejskiej: instytucje i porządek prawny, prawo materialne, Warszawa 2022.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)